Gelijke Rechten voor Iedere Persoon
met een handicap (GRIP vzw)

Jongetje met down syndroom in een lijstGRIP is een burgerrechtenorganisatie van en voor mensen met een handicap. Ons doel is gelijke rechten én kansen voor iedereen. Lees meer over GRIP...

 

8 maart 2017 - Op 20, 21 en 22 april is GRIP aanwezig op de REVA-beurs in Gent. We nodigen je uit om aan onze stand mee te komen praten over inclusie. GRIP organiseert ook een workshop over de kijk op handicap, een lezing over het M-decreet en een debat over het recht op een eigen huis. 

 

 

 

REVA2017 banner NL

 

Aan stand A1.08 zet GRIP de inclusietafel klaar. Elke dag van 11u tot 12u en van 15u tot 16u kiezen we een thema waarover je kan komen meepraten. Wat betekent inclusie voor jou in onderwijs, werk, inkomen, wonen en ondersteuning? Iedereen is welkom en inschrijven is niet nodig.

Workshop: Kijken naar handicap, een uitdaging

Donderdag 20 april / Auditorium Flex2: 14u00 – 14u45

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht

De ontmoeting met mensen met een handicap roept verschillende gevoelens en gedachten op. Dit beïnvloedt het beeld over mensen met een handicap. Je kunt oog hebben voor de beperkingen of de nood aan zorg. Maar, mensen met een handicap hebben ook talenten en wensen. Net als iedereen willen we verschillende rollen opnemen: ouder, werknemer, vriend, partner, ... Hoe een samenleving naar ons kijkt bepaalt heel erg de rollen die we kunnen opnemen. Om tot meer inclusie te komen, is het belangrijk dat je je bewust bent over de manier waarop je kijkt naar mensen met een handicap. Tijdens de workshop 'Kijken naar handicap, een uitdaging!' kun je met ons stilstaan bij de verschillende visies op handicap.

Lezing: ‘Inclusief onderwijs na het M-decreet?

Vrijdag 21 april / Auditorium Flex2: 14u00 – 14u45 / Patrick Vandelanotte

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht

Er is een jarenlange discussie aan vooraf gegaan, maar sinds september 2015 is het M-decreet van kracht. Het M-decreet heeft als bedoeling om meer leerlingen met een handicap te laten les volgen in het gewoon onderwijs. En dit is ook wat het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap voorschrijft: inclusief onderwijs. Maar zijn we in Vlaanderen nu goed op weg naar inclusief onderwijs? In deze lezing wordt stilgestaan bij wat inclusief onderwijs juist inhoudt en bij de uitvoering.

Debat: Een huis, een thuis, maar geen tehuis

Zaterdag 22 april 2017 / Auditorium Flex1: 14u00 – 15u45

Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht

'Oost west, thuis best!' zegt het spreekwoord. Ook personen met een handicap hebben recht op een (t)huis zoals iedereen.
Artikel 19 van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap zegt: “Je hebt recht om zelf te kiezen waar je woont en met wie.” Maar vind je wel vlot een eigen betaalbare en toegankelijke thuis in de buurt die jij wil? Mensen stoten op heel wat drempels! Wat zijn die drempels? Wat zou er moeten gebeuren om wel vlotter een geschikte thuis te vinden?

Daarover gaan we spreken met beleidsmakers, ervaringsdeskundigen, andere experten en mensen die bij huisvesting betrokken zijn. Met Björn Anseeuw (N-VA) Vlaams volksvertegenwoordiger, Hilde Reynvoet (directeur Dienst Wonen, Stad Gent), Alexander Leysen (expert toegankelijkheid, provincie Vlaams-Brabant), Nadia Hadad (GRIP). Ook het publiek kan een inbreng doen. De moderator is Mieke Dumont.

Om in te schrijven, klik hier.

Download hier je gratis inkomkaart.

 

 

 

 

gelijke kansen