Gelijke Rechten voor Iedere Persoon
met een handicap (GRIP vzw)

Jongetje met down syndroom in een lijstGRIP is een burgerrechtenorganisatie van en voor mensen met een handicap. Ons doel is gelijke rechten én kansen voor iedereen. Lees meer over GRIP...

 

Vers van de pers. Je kan het volledige verslag hier inlezen. De 10 centrale acties van GRIP in 2016 waren:

2016 IN VOGELVLUCHT

1. We lanceerden ons meerjarenplan 2016 – 2019: ‘Kom op voor Inclusie’.

2. In mei betrokken we onze nieuwe kantoren in het Aromagebouw in Schaarbeek (nabij Noord Station).

3. In het najaar startten we de hervorming van onze website.

4. Op 19 april organiseerden we een tweede ronde tafel (studiedag) over de implementatie van het M-decreet en het inclusief onderwijs.

5. We bundelden ervaringsdeskundigheid over wonen door het opzetten van 3 focusgroepen wonen.

6. We werkten aan een update van de Inclusiespiegel. Deze uitgave zal in het voorjaar 2017 verschijnen.

7. Op zaterdag 24 september vond een GRIP-debat plaats over handicap en ethiek.

8. Op 15 oktober ging voor de derde keer de TREFDAG HANDICAP door. We zetten dit op samen met acht andere verenigingen van personen met een handicap.

9. Op 1 oktober was er de medewerkersdag voor de vrijwilligers van GRIP.

10. In het voorjaar lanceerden we voor het eerst een oproep voor giften.

 

gelijke kansen