Acties

GRIP wil het beleid beïnvloeden en de maatschappij sensibiliseren. We overleggen en lobbyen veel, maar voeren ook campagnes en komen op straat als het moet.

Doe mee

Wil je onze principes mee verspreiden? We reiken je actiemateriaal aan zoals campagneaffiches en cartoons. Je kan onze cartoontentoonstelling lenen en ook andere publicaties bestellen of rechtstreeks downloaden. Leerkrachten kunnen lespakketten downloaden en een getuige aanvragen.

En dan is er nog Handiwatch, het forum voor mediawatchers. Geef ook jouw ervaringsdeskundige feedback op de beeldvorming in de media!

Subcategorieën

GRIP organiseerde de voorbije jaren meerdere sensibilisatiecampagnes. Je kan nog altijd meehelpen om het campagnemateriaal verder te verspreiden! Klik op de afbeelding voor meer info, affiches, filmpjes,...

GRIP Campagne mijn handicap mijn rechtenWe staan sterker dan we denken!Leven zonder keuzes, dat is pas een handicapIedereen-modelReclamemodellen ondergoedcampagne

Twee benen minder, tweemaal meer klotenHaha... handicap. Zonder humor, dat is pas een handicapMartin Luther King: burgerrechtenKom uit de schaduw!


Om als persoon met een handicap zelfstandig en inclusief te kunnen leven, moet er ook op politiek vlak nog één en ander veranderen. De juiste kaders scheppen, de goede wetten en decreten invoeren én uitvoeren, minder goede regelgeving afschaffen... We proberen onze boodschap dan ook duidelijk te maken aan politici.

  • Voor de verkiezingen gingen we de boer op met ons Politiek Manifest.
  • We laten onze stem horen in de adviezen voor de ministers van Welzijn en Werk, en evalueren de beleidsnota's en het daadwerkelijke beleid van de ministers. Zie de thema's Ondersteuning, Werk en Gelijkekansenbeleid.
  • We organiseren debatten en rondetafels.
  • Af en toe zien we ons genoodzaakt om wat extra druk te zetten via ludieke en andere protestacties.

Verandering aanbrengen in de kijk op handicap is één van de wegen die GRIP bewandelt om tot gelijke rechten en gelijke kansen voor personen met een handicap te komen. Met humor kan je het ijs breken en taboes bespreekbaar maken. GRIP stelt cartoons voor die niet de spot drijven met het hebben van een handicap maar die een ander daglicht op handicap werpen.

De cartoons

Tentoonstelling

Achtergrond

Hapklaar actiemateriaal voor leerkrachten, om het thema handicap te integreren in je lessen. Door jongere generaties te laten kennismaken met diversiteit en inclusie, draag je bij tot een meer diverse en inclusieve samenleving. Doe mee, samen staan we sterker!

GRIP gaat naar de welzijnssector...

GRIP biedt getuigenissen aan in de welzijnssector om zo kennis te laten maken met de kijk op handicap, een kijk waarbij inclusie centraal staat. Een persoonlijk verhaal maakt duidelijk welke ondersteuning mensen met een handicap nodig hebben om op de verschillende domeinen van het leven te kunnen participeren. Een getuigenis moet een aanzet zijn om na te denken over de organisatie van ondersteuning van mensen met een handicap.

Het beleid verwacht dat meer mensen met een handicap beroep doen op reguliere diensten voor hun ondersteuning. Het is dan ook noodzakelijk dat deze diensten aan de specifieke noden van mensen met een handicap beantwoorden.

Wat we aanbieden

Om deze visie op handicap in de samenleving ingang te doen vinden startte GRIP in 2005 met een getuigennetwerk. Tot nu toe richtten we ons met onze getuigenissen vooral naar de sociale opleidingen in het secundair onderwijs en in de hogescholen. De omslag in de kijk op handicap kunnen we niet bereiken enkel via het onderwijs. Gaan studenten na hun opleiding bijvoorbeeld aan de slag in een dienst of een voorziening die werkt vanuit een medische kijk op handicap, waar inclusie nog onbekend is of weerstand oproept, dan is het als jonge werkkracht moeilijk om een nieuwe visie binnen te brengen. Daarom willen we met het getuigennetwerk ook in de welzijnssector de beeldvorming beïnvloeden.

Bent u een organisatie, team, dienst voor gezinszorg, een dienst voor thuiszorg en thuisverpleging, een mutualiteit, een sociale dienst, een dienst voor geestelijke gezondsheidszorg, een instelling, ...?

Dan kan u bij ons een getuigenis aanvragen. Een GRIP getuige is een persoon met een handicap of ouder van een persoon met een handicap die vanuit zijn eigen ervaringen en kennis zijn levensverhaal brengt. Dit verhaal gaat over leven met een handicap, wensen en verwachtingen, (on)gelijke rechten, drempels, beeldvorming, ondersteuning op maat.

Een getuigenis duurt 2u en kost 70 euro.

getuigenis aanvragen

 

gelijke kansen