Cartoons

Verandering aanbrengen in de kijk op handicap is één van de wegen die GRIP bewandelt om tot gelijke rechten en gelijke kansen voor personen met een handicap te komen. Met humor kan je het ijs breken en taboes bespreekbaar maken. GRIP stelt cartoons voor die niet de spot drijven met het hebben van een handicap maar die een ander daglicht op handicap werpen.

De cartoons

Tentoonstelling

Achtergrond

gelijke kansen