Politieke actie

Om als persoon met een handicap zelfstandig en inclusief te kunnen leven, moet er ook op politiek vlak nog één en ander veranderen. De juiste kaders scheppen, de goede wetten en decreten invoeren én uitvoeren, minder goede regelgeving afschaffen... We proberen onze boodschap dan ook duidelijk te maken aan politici.

  • Voor de verkiezingen gingen we de boer op met ons Politiek Manifest.
  • We laten onze stem horen in de adviezen voor de ministers van Welzijn en Werk, en evalueren de beleidsnota's en het daadwerkelijke beleid van de ministers. Zie de thema's Ondersteuning, Werk en Gelijkekansenbeleid.
  • We organiseren debatten en rondetafels.
  • Af en toe zien we ons genoodzaakt om wat extra druk te zetten via ludieke en andere protestacties.

18 juli 2017 - Terwijl het lekker zomer is, blikken we al even vooruit naar de nazomer. Een van de hoogtepunten wordt zeker de Freedom Drive. Wees erbij op woensdag 27 september!freedomdrive

Een huis, een thuis, maar geen tehuis! Daarover organiseert GRIP een debat op 22 april van 14u-15.45u op de REVA beurs in Flanders Expo te Gent.

paddestoel

1/10/2015: De 7de Freedom Drive stond in het teken van 'The next generation'. We grepen de kans om met een van de charismatische leiders van het beloftevolle jeugdnetwerk van ENIL te spreken. Hieronder volgt de vertaling in het Nederlands van het oorspronkelijke engelstalige interview. 

1/10/2015: De 7de Freedom Drive stond in het  
teken van 'The next generation'. We grepen de Zara Todd
kans om met een van de charismatische leiders
van het beloftevolle jeugdnetwerk van ENIL te
spreken.

 

Brussel, 30 september 2015: Rond de 400 mensen met een handicap uit heel Europa kwamen samen op straat voor de 7de Freedom Drive. Zij lieten er geen twijfel over bestaan wat ze willen: het recht op een onafhankelijk leven.

gelijke kansen