Downloads

Terug

Leerkrachten

Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen.

Leerkrachtenbundel door Bart Velghe

Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen

Leerlingenbundel door Bart Velge

Kinderen met een handicap veroveren het speelplein

Lerarenhandleiding door Bart Huyge

Kinderen met een handicap veroveren het speelplein

Leerlingenbladen door Bart Huyghe

Een spel dat bijdraagt tot de integratie van leerlingen met autisme en leerlingen met een gehoorstoornis.

Een uitgave van:
G.On.-team BuS.O. Sint-Gregorius

Kommerbijspel Bijlagen

Ik en jij, samen wij

Het babbelspel door Hilde Baekelandt

Mensen met een handicap. Daar kan je veel van leren! Leerlingenboekje

Mensen met een handicap. Daar kan je veel van leren! Lerarenbundel

Mensen met een handicap. Daar kan je veel van leren! Lied

Fijn anders zijn! Foto's

Fijn anders zijn! Lerarenbundel

Fijn anders zijn! Spelbord

 
 

gelijke kansen