Gelijkekansenbeleid

Een gelijkekansenbeleid probeert de achterstand van bepaalde sociale groepen te voorkomen of recht te trekken. Belangrijke manieren om dat te bereiken zijn:

Het gelijkekansenbeleid is sinds 1995 een specifiek beleidsdomein in Vlaanderen. Sinds 2009 is 'handicap' opgenomen als thema binnen het gelijkekansenbeleid, naast de thema's 'gender', 'seksuele identiteit', 'integrale toegankelijkheid' en 'etnisch-culturele diversiteit'.

Liesbeth Homans is de huidige Vlaamse minister van Gelijke Kansen.

GRIP is ervan overtuigd dat een sterk gelijkekansenbeleid voor personen met een handicap noodzakelijk is om gelijke rechten en gelijke kansen te realiseren.  Lees onze standpuntnota (december 2014) met de voorstellen die GRIP doet op het vlak van het gelijkekansenbleid voor personen met een handicap.

Een dik jaar geleden startte de huidige Vlaamse Regering haar beleid. We bekeken het beleid voor het beleidsdomein Gelijke Kansen vanuit een handicap-gelijkekansenbril.

3 december 2015 - Een dik jaar geleden startte de huidige Vlaamse Regering haar beleid. We bekeken een aantal beleidsdomeinen vanuit een handicap-gelijkekansenbril. En we schreven een stand van zaken van 1 jaar Bourgeois I.

Wat betekent inclusie en participatie nu echt ? Op de website sgkb.zondergrenzen.be delen mensen met een beperking hun verhaal.

Dit is de korte samenvatting van een webartikel van de studiedienst van de Vlaamse regering. Het artikel brengt een overzicht van de participatie van de Vlaming met een handicap in verschillende levensdomeinen. Participatie is één van de indicatoren naar een goed uitgebouwd gelijke kansenbeleid in Vlaanderen.

 

In de thematische reeks rond 10 jaar GRIP belichten we in dit artikel wat GRIP ondernam op het vlak van antidiscriminatie en gelijkekansenbeleid.

Subcategorieën

gelijke kansen