Nieuwsbrief

Als persoon met een handicap heb je ook dromen en verwachtingen in je leven. Dat er drempels zijn voor ieder van ons daar zijn we ons, als personen met een handicap, scherp van bewust. Maar daarom moet je je dromen nog niet wegstoppen in een klein hoekje. Hier proberen we te beschrijven welke stappen er kunnen gezet worden en welke ondersteuning er bestaat voor mensen die zelfstandige willen worden. Vele stappen zijn gelijk voor iedereen, enkel in het laatste stukje worden de maatregelen beschreven die exclusief van toepassing zijn voor personen met een (arbeids)handicap.

Armoede en handicap zijn nauw verbonden thema's. GRIP was dan ook aanwezig op de betoging in Brussel op 17 oktober. Een kort verslag met foto's

Meer dan een jaar na de ratificatie van het VN-Verdrag maakt België (en Vlaanderen) volgens GRIP te weinig voortgang bij de implementatie van het VN-Verdrag. Zo is er nog steeds geen commissie voor de rechten van personen met een handicap. GRIP drukt in een standpuntnota ook zijn bezorgdheid uit over de grondigheid van het rapport dat midden 2011 moet opgesteld worden.

Bij een nieuw jaar hoort ook een nieuwe planning. Hier een korte voorstelling van het jaarplan van GRIP in 10 krachtlijnen.

Op 27 maart vond in Gent de Open-GRIP-dag plaats, over politiek, humor en media. De dag was leerrijk, levendig en gezellig. Enkele indrukken in woord en beeld.

We stellen u graag onze nieuwste publicatie voor. Ze kreeg als titel 'Ervaringsdeskundigheid van personen met een handicap. Niets over ons zonder ons! Hoe participatie 'waar' maken'.

Terwijl het wachten is op de eerste concrete maatregelen ter implementatie van het VN-Verdrag, publiceert GRIP een rapport over de uitvoering van het artikel 33.

Deze nieuwsbrief het PGB-verhaal van Liesbeth, verteld door haar zus Veerle. Liesbeth combineert dienstverlening uit voorzieningen met persoonlijke assistentie. Het PGB geeft de mogelijkheid om je zelf in te richten, maar het experiment zelf kan nog wel wat verbeteren.

Beste sympathisanten,

2010 is op GRIP alweer knetterend ingezet. En we zullen het nodig hebben dit jaar.

GRIP staat dit jaar namelijk voor de uitdaging om een nieuw meerjarenplan op te stellen dat loopt van 2011 tot 2014. We willen dit uitwerken in samenwerking met alle stakeholders. Stakeholders? Dat is iedereen en alle organisaties die op de één of andere manier betrokken zijn bij het streven naar gelijke kansen en gelijke rechten voor personen met een handicap. Voor het meerjarenplan willen we ons dus zéér ruim informeren, meningen afstemmen en discussiepunten oplijsten.

Maar we hebben ook plannen die wél al vastliggen. Zoals onze Open-GRIP-dag die dit jaar doorgaat in Gent op 27 maart. We hopen onze sympathisanten daar talrijk te begroeten en hopen ook dat we kunnen rekenen op een grote inbreng. Bij GRIP is niet enkel jullie aanwezigheid van belang, belangrijker is de effectieve bijdrage: een mening, een insteek, een statement, zelfs een gewone melding van een eigen ervaring is belangrijk. GRIP is er niet zomaar voor, maar vooral door de inbreng van vele medewerkers en sympathisanten. De Open-GRIP-dag is daar het uitgelezen moment voor.

Om het jaar 2010 nog straffer te maken, viert GRIP op 14 december zijn 10-jarig bestaan! Deze viering staat nog wat in de steigers, dus er komen nog een paar verrassingen aan. Je mag zeker al rekenen op een gezellig evenement waarbij we terugblikken op onze verwezenlijkingen in deze eerste 10 jaren. In 10 bewogen jaren heeft GRIP geschiedenis geschreven op diverse gebieden. Toch staan we nog maar het begin van wat er nog allemaal moet gerealiseerd worden. We blijven dus doorgaan!

Waar GRIP anno 2010 mee bezig is of naar uitkijkt kun je verder in deze nieuwsbrief lezen. Veel leesgenot en hopelijk tot binnenkort op een van de GRIP activiteiten.

Annemie Anthonissen

Secretaris GRIP vzw

Beste lezers,

Het 'bobijntje 2009' loopt weldra af. Twee markante feiten maken 2009 bijzonder, voor GRIP en voor de gelijke rechten en kansen van personen met een handicap. Op 2 juli ratificeerde België het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap. Bij het aantreden van een nieuwe Vlaamse regering werd de Minister van Gelijke Kansen ook bevoegd voor de doelgroep personen met een handicap. Twee maal applaus en gejuich.

gelijke kansen