Nieuwsbrief

Hoe gingen de media de voorbije weken om met het thema handicap? Bekijk een aantal uitgekozen artikels van de handiwatchers.

Enkele recente artikels die onlangs verschenen op Handiwatch. Handiwatch is een doe-het-zelf website. Ervaringsdeskundigen onderzoeken er hoe de media omgaan met het thema handicap.

Op 3 december vierden we de Internationale Dag voor Personen met een Handicap. Met een rondetafel in het Vlaams Parlement ging GRIP in op de implementatie van het VN-Verdrag voor personen met een handicap. Nadien volgde een boekvoorstelling van de universele mensenrechtenverklaring in begrijpbare taal.

Beste lezers,

Op 2 juli was het eindelijk zover… België ratificeerde het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap. Een niet te onderschatten keerpunt. In het VN-Verdrag wordt haarscherp aangegeven hoe mensenrechten concreet moeten worden gemaakt voor personen met een handicap. Met de ratificatie van dit verdrag verbindt België (en ook Vlaanderen) zich ertoe maatregelen te nemen om deze rechten te garanderen en discriminatie tegen te gaan. Meteen zijn wij met GRIP geen extremisten meer als we oproepen tot het recht op assistentie, toegankelijkheid van gebouwen en diensten of inclusief onderwijs. Het VN-Verdrag legt de lat immers hoog. We verwijzen dan ook doelbewust naar dit verdrag tijdens onze inspanningen om de overheid te overtuigen van onze beleidsvoorstellen. Het pas geratificeerde VN-Verdrag namen we dan ook onder de arm toen we in september kennismaakten met tal van ministers en kabinetten om hen de punten uit ons memorandum voor te leggen. Want er is nog werk aan de winkel, zoveel is duidelijk.

Hoe is het ondertussen gesteld met het PGB-experiment? Wat zijn de ervaringen van de 138 deelnemers? GRIP lanceert een reeks interviews met deze pioniers. Als eerste komt Nele De Meulenaere aan het woord.

Nog een primeur in deze nieuwsbrief: de lancering van Handiwatch. Op deze gloednieuwe website onderzoeken we de beeldvorming over handicap in de media. 'We' betekent in dit geval echt 'samen'. Ook jij kan meeschrijven en artikels posten over wat je in de media zag, hoorde of las.

Verder nog belangrijk nieuws: het decreet zorg- en bijstandsverlening heeft een eerste uitvoeringsbesluit! Jurist Jos Huys geeft hierover tekst en uitleg en roept meteen op tot waakzaamheid. Het decreet gaat over de criteria waaraan je assistenten moeten voldoen. De vraag is of je hier als persoon met een handicap zelf over mag (blijven) beslissen.

Dit en ander nieuws vind je in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Leon Verelst, voorzitter GRIP

België heeft op 2 juli het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Groot feest dus voor GRIP als mensenrechtenbeweging van personen met een handicap. Maar meteen ook een reden om vooruit te blikken op wat nu komen zal.

Op 1 september 2008 startte het experiment Persoonsgebonden Budget. Nele De Meulenaere is een van de kersverse pioniers die in Vlaanderen met een persoonsgebonden budget werken. GRIP mocht bij haar op bezoek voor een interview.

GRIP lanceert een nieuwe website. Op Handiwatch onderzoeken we de beeldvorming over handicap in de media. Wat is goede TV, wat is een minder goed artikel en waarom? Lees het op www.handiwatch.be of beter nog: schrijf het zelf!

Handicum (een vormingsorganisatie voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, professionelen en vrijwilligers) en ODICe (Oostvlaams diversiteitscentrum) organiseerden een studiedag onder de noemer ‘In bont gezelschap’ met de focus op de ondersteuning van mensen van allochtone afkomst met een beperking. GRIP was er bij. Een verslag.

Beste lezers,

Op maandag 8 juni, de dag na de verkiezingen, was er nog geen enkel budget gestort op de rekeningen van de deelnemers aan het PGB experiment. De vorige Vlaamse regering zou binnen haar legislatuur de doelmatigheid van het PGB onderzoeken, maar slaagde er zelfs niet in om mensen te doen experimenteren met een budget.

De eerste nieuwsbrief van het Expertisecentrum Onafhankelijk Leven, waar GRIP aandeelhouder van is, staat vol interessante informatie over directe financiering. Lees meer en abonneer je gratis op deze nieuwsbrief!

Op 1 september 2008 ging het lang verwachte experiment persoonsgebonden budget eindelijk van start. Het Expertisecentrum Onafhankelijk Leven publiceerde vorige week een zeer uitgebreid inhoudelijk artikel over het verloop van de voorbije 9 maanden. We vatten de belangrijkste vaststellingen en bedenkingen samen.

gelijke kansen