Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrief van maart/april stelden we onze campagne “Leven zonder keuzes, dat is pas een handicap” voor. Je hebt ongetwijfeld het filmpje met Herman Brusselmans zien passeren en doorgestuurd. Toch niet! Surf dan als de bliksem naar zonderkeuzes.be, bekijk het filmpje en stuur de link door naar al je familieleden, vrienden en kennissen.

Met het jaarverslag van 2008 kunnen we de werking van GRIP in 2008 overzien. We werkten dit verslag af in mei en je kan het nu ook volledig lezen op onze website. In deze nieuwsbrief geven we de inleiding weer van het jaarverslag. We hopen dat dit de nieuwsbrieflezer prikkelt om verder in het jaarverslag te duiken.

In onze nieuwsbrieven van januari/februari en maart/april kon je al een verslag lezen van de voordrachten van Paul Van Roy en Patrick Devlieger. In deze nieuwsbrief brengen we in een derde en laatste luik een verslag van de werkgroepen.

Op 16 februari 2009 organiseerde GRIP een studiedag in Leuven rond het thema participatie en ervaringsdeskundigheid, ‘Niets over ons zonder ons! Hoe participatie ‘waar’ maken’. Martijn Christiaen (vrijwilliger van GRIP) maakte een zeer volledig en mooi overzicht van deze lezing. We vatten hier de tekst van Martijn samen.

Vorig jaar zag een Vlaams gelijkekansendecreet het daglicht. Officiëel : "het decreet houdend een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid". Lees mee wat dit concreet in beweging brengt: de meldpunten discriminatie en een eerste rechtszaak.

Het Expertisecentrum doet onderzoek naar directe financiering in binnen- en buitenland. GRIP is één van de aandeelhouders. Op 20 februari vierde het centrum zijn officiële opening. We geven een verslag van de speeches en de sfeer.

Op de opening van het Expertisecentrum stelde Elke de resultaten voor van een verkennend onderzoek naar directe financiering in 8 Europese landen. Hoe ziet het PAB of PGB eruit in Engeland, Scandinavië, Spanje en Frankrijk? Een samenvatting.

Gelijke Kansen is momenteel bezig met de doorvoering van een nieuwe stedenbouwkundige verordening. Wat zou er nu concreet veranderen en verbeteren? Dit en nog veel andere zaken vroegen we aan Liesbet Stevens, raadgeefster van de minister van Gelijke Kansen.

Op 16 februari 2009 organiseerde GRIP een studiedag in Leuven rond het thema participatie en ervaringsdeskundigheid, 'Niets over ons zonder ons! Hoe participatie 'waar' maken. Gezien de redactie van de februari-editie van onze nieuwsbrief samenvalt met de datum waarop de studiedag plaatsvindt, kunnen we nog niet het volledige verslag in deze nieuwsbrief opnemen. Toch willen we jullie alvast een stukje inhoud meegeven die op de studiedag gebracht werd, vergezeld van enkele sfeerbeelden. In onze volgende nieuwsbrief leest u er ongetwijfeld meer over.

Op woensdag 13 december 2006 nam de Algemene vergadering van de Verenigde Naties het nieuwe bindende Verdrag voor gelijke rechten van personen met een handicap aan. Iedereen die betrokken is bij de zaak van burgerrechten voor personen met een handicap, hoopt natuurlijk dat dit een krachtig instrument zal zijn om gelijke kansen en gelijke rechten af te dwingen. GRIP volgt op en in deze bijdrage willen we een stand van zaken weergeven.

gelijke kansen