Onderwijs

Onderwijs is cruciaal: voor de ontwikkeling van een mens, voor het opdoen van kennis en attitudes, als sociaal proces. Het is de sleutel naar zelfbeschikking en vormt de opstap naar deelname aan de arbeidsmarkt, naar onafhankelijkheid en op eigen benen staan, naar inclusie in een rijke en diverse samenleving.

Overeenkomstig met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (art. 24), pleit GRIP voor inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs houdt in dat de 'gewone' school open staat voor alle leerlingen. Uitgangspunt is het geloof in de waarde van diversiteit en het tegengaan van uitsluiting. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

Zie ook over inclusief onderwijs:

23 februari 2017 - Ouders die kiezen voor inclusief onderwijs moeten dit in Vlaanderen vaak zelf organiseren. Ze gaan op zoek naar vrijwilligers en werken een degelijke planning uit zodat hun kind de nodige ondersteuning krijgt. Dit was eerst ook de realiteit van Ann en Peter, ouders van Jorrit. GRIP ging op bezoek bij Jorrit en maakten een film over hoe assistent Jannick zijn leven, en dat van zijn ouders, veranderde.

6 april 2017 - Minister Crevits kondigt in de pers aan dat er meer ondersteuning komt voor leerlingen in het gewoon onderwijs. Het "nieuwe ondersteunigsmodel" dat ze in januari voorstelde, wordt uigesteld, maar vanaf september 2017 komen er 300 extra leerkrachten.

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits wil met het extra geld tegemoetkomen aan de bezorgdheden van heel wat scholen. © Photo News

21 maart 2017 - Vandaag is het internationale Downsyndroomdag. Met kleurrijke sokken vieren we de pracht van de diversiteit. Maar misschien moeten we vandaag vragen aan de minister van onderwijs wat zij doet voor leerlingen met Downsyndroom ?

Afbeeldingsresultaat voor sokken Downsyndroom

20 maart 2017 – Op zaterdag 18 maart ging in de Thomas More Hogeschool in Geel de Inclusiedag van Ouders voor Inclusie door. Machteld Verbruggen opende de dag met een oproep om werk te maken van ondersteuning en flexibiliteit binnen het reguliere onderwijs.

gelijke kansen