Onderwijs

Onderwijs is cruciaal: voor de ontwikkeling van een mens, voor het opdoen van kennis en attitudes, als sociaal proces. Het is de sleutel naar zelfbeschikking en vormt de opstap naar deelname aan de arbeidsmarkt, naar onafhankelijkheid en op eigen benen staan, naar inclusie in een rijke en diverse samenleving.

Overeenkomstig met het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (art. 24), pleit GRIP voor inclusief onderwijs.

Inclusief onderwijs houdt in dat de 'gewone' school open staat voor alle leerlingen. Uitgangspunt is het geloof in de waarde van diversiteit en het tegengaan van uitsluiting. Voor leerlingen met extra ondersteuningsnoden of een handicap houdt inclusief onderwijs in dat ze, met een eigen leertraject, aansluiten bij het gewoon onderwijs en niet doorverwezen worden naar het buitengewoon onderwijs.

Zie ook over inclusief onderwijs:

23 februari 2017 - Ouders die kiezen voor inclusief onderwijs moeten dit in Vlaanderen vaak zelf organiseren. Ze gaan op zoek naar vrijwilligers en werken een degelijke planning uit zodat hun kind de nodige ondersteuning krijgt. Dit was eerst ook de realiteit van Ann en Peter, ouders van Jorrit. GRIP ging op bezoek bij Jorrit en maakten een film over hoe assistent Jannick zijn leven, en dat van zijn ouders, veranderde.

Vanaf het 1 september 2017 treedt een nieuw ondersteuningsmodel in werking. Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en de scholen voor gewoon onderwijs zullen op een nieuwe wijze ondersteund worden.

 

30 juni 2017 - De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. Een rechter in kortgeding verplicht meer GON-begeleiding voor drie blinde en slechtziende leerlingen.

Afbeeldingsresultaat voor rechterlijke macht

18 mei 2017 - Als reactie op een vraag van Caroline Gennez (sp.a), stelde minister Crevits in de commissie onderwijs het nieuwe ondersteuningsmodel voor. Hiermee komt een einde aan lange periode van onduidelijkheid, maar de vraag is natuurlijk of er nu vanaf 1 september 2017 voldoende en gepast ondersteuning zal zijn voor leerlingen met een leerstoornis of handicap in het gewoon onderwijs.

Afbeeldingsresultaat voor hilde crevits onderwijs

gelijke kansen