17 februari 2017 - Adviesnota - GRIP pleit voor de realisatie van inclusief onderwijs in Vlaanderen. Met het M-decreet werd daar een eerste stap voor gezet, maar verdere stappen zijn dringend nodig. GRIP verwacht dat vanaf september 2017 alle leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs de nodige ondersteuning krijgen.

Om inclusief onderwijs in Vlaanderen waar te maken, overeenkomstig het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH), zijn drie jaar na de goedkeuring van het M-decreet nieuwe krachtige beleidsmaatregelen nodig. Het is vooral aangewezen om dringend werk te maken van een nieuw ondersteuningsmodel voor inclusief onderwijs. De standpunten en adviezen van GRIP hebben we gebundeld in de adviesnota "Ondersteuning nodig in het gewoon onderwijs". Het huidige beleidsvoorstel van minister Crevits moet bijgestuurd worden zodat een nieuw en echt inclusiegericht ondersteuningsmodel vanaf 1 september 2017 kan uitgerold worden.

Afbeeldingsresultaat voor special needs support

Vanaf volgend schooljaar voldoende ondersteuning in het gewoon onderwijs

GRIP verwacht van de Vlaamse overheid dat er vanaf 1 september 2017 voldoende, gepaste ondersteuning is voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs. Dit vraagt een grondige hertekening van de ondersteuning die aan leerlingen met een handicap of meer algemeen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften wordt geboden. Het is cruciaal om daarbij een nieuw ondersteuningsmodel te hanteren dat niet langer vertrekt van een medische diagnose, maar van de onderwijsbehoeften van de leerling.

Leerlinggebonden budget

De middelen voor individuele ondersteuning van leerlingen met een handicap in het inclusief onderwijs worden best leerlinggebonden toegekend aan de school voor gewoon onderwijs én aan de ouders.

Meer pab’s nodig voor inclusief onderwijs

Het beleidsdomein welzijn moet dringend veel meer persoonlijke assistentiebudgetten (PAB’s) beschikbaar stellen aan leerlingen met een handicap die naar de gewone school gaan

Niets over ons zonder ons

Ouders en jongeren dienen medezeggenschap en controle te krijgen over de middelen voor ondersteuning binnen het inclusief onderwijs. Daarnaast is het hoog tijd om organisaties van personen met een handicap meer te betrekken bij de beleidsontwikkelingen over inclusief onderwijs.

  

Contactpersoon GRIP: Patrick Vandelanotte, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

gelijke kansen