21 maart 2017 - Vandaag is het internationale Downsyndroomdag. Met kleurrijke sokken vieren we de pracht van de diversiteit. Maar misschien moeten we vandaag vragen aan de minister van onderwijs wat zij doet voor leerlingen met Downsyndroom ?

Afbeeldingsresultaat voor sokken Downsyndroom

Tot op heden is voor kleuters met Downsyndroom, die meestal een verslag voor buitengewoon onderwijs type 2 krijgen, geen ondersteuning beschikbaar in het gewoon kleuteronderwijs. Pas vanaf het lager onderwijs is er 5,5u ION begeleiding voorzien, wat voor heel wat leerlingen ook onvoldoende is.

Wat vooral pijnlijk is, en als discriminerend wordt ervaren, is dat die leerlingen wel vlot terecht kunnen in het buitengewoon onderwijs. Daar zijn wel middelen voor. Dit maakt meteen duidelijk dat het buitengewoon onderwijs nog steeds als de beste oplossing wordt gezien voor leerlingen met Downsyndroom. Ondanks het VN-Verdrag, ondanks heel wat wetenschappelijke studies.

De minister van onderwijs Hilde Crevits had beloofd tegen 1 september 2017 te starten met een nieuw ondersteuningsmodel. Maar heel waarschijnlijk wordt dit uitgesteld omdat er geen politiek akkoord is.

Ouders van kinderen met Downsyndroom, net als vele andere ouders van kinderen met een handicap, stellen zich dus de vraag wat er vanaf 1 september aan ondersteuning zal voorzien worden voor hun kinderen in het regulier onderwijs. We zijn vandaag 21 maart. Nog 193 dagen voor minister Crevits om hier een antwoord op te formuleren...

Meer info:

- Meer uitleg over het nieuwe ondersteuningsmodel: Blijft het M-decreet een lege doos ?

- Zie ook info van Downsyndroom Vlaandern: Kleuters met Downsyndroom worden vergeten!

 

 

gelijke kansen