30 juni 2017 - De Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor tekort aan GON-begeleiding. Een rechter in kortgeding verplicht meer GON-begeleiding voor drie blinde en slechtziende leerlingen.

Afbeeldingsresultaat voor rechterlijke macht

Zicht op Cultuur – Slechtzienden Blindenplatform Vlaanderen vzw daagde samen met de 3 blinde en slechtziende leerlingen de Vlaamse Gemeenschap departement onderwijs voor de rechter wegens het tekort aan ondersteuning in het gewoon onderwijs. Op 26 juni oordeelde de rechtbank van eerste aanleg in Brussel in kortgeding dat het gebrek aan GON-begeleiding een weigering uitmaakt van redelijke aanpassingen voor een persoon met een handicap. De rechter verplicht de Vlaamse gemeenschap voor de drie leerlingen respectievelijk 17, 10 en 13 uren begeleiding toe te kennen.

Het recht op inclusief onderwijs wordt scherp gesteld

Het M-decreet dat in september 2015 in voege trad, heeft als bedoeling inclusief onderwijs waar te maken, maar voorziet niet in voldoende ondersteuning. GRIP heeft dit altijd aangeklaagd. Op de valreep zijn deze maand door het Vlaams parlement nog nieuwe maatregelen aangenomen voor de opstart van het volgende schooljaar. De vraag blijft evenwel of met het nieuwe ondersteuningsmodel wel voldoende ondersteuning wordt voorzien. Met deze uitspraak van een rechter wordt het recht op inclusief onderwijs en het recht op ondersteuning evenwel heel scherp gesteld. Ouders die vaststellen dat er te weinig ondersteuning geboden wordt, kunnen wel degelijk dit recht afdwingen voor een rechtbank.

Rechters begrijpen dat mensen met een handicap gelijke rechten hebben

Voor GRIP is dit een historische uitspraak. Proficiat aan de leerlingen en de ouders, proficiat aan de belangenverenigingen die dit gerealiseerd hebben. Zij hebben hiermee geschiedenis geschreven. Maar hiermee wordt ook duidelijk dat rechters in België wel degelijk begrijpen dat mensen met een handicap gelijke rechten hebben en ook dus het recht op inclusief onderwijs. In het vonnis van de rechter wordt verwezen naar het artikel 24 van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: "staten die Partij zijn waarborgen een inclusief onderwijssysteem". Wanneer onze overheden de rechten van personen met een handicap niet waarmaken kunnen burgers naar de rechtbank stappen om hun rechten op te eisen. We hopen dat de Vlaamse regering dit vonnis aanvaardt en zo ook de rechten van personen met een handicap erkent.

 

gelijke kansen