24 augustus 2017 - Het ontbreken van de toegang tot persoonlijke assistentie zet een rem op de doorbraak van het inclusief onderwijs in Vlaanderen. Minister Crevits en minister Vandeurzen dienen ervoor te zorgen dat er budget vrijkomt voor meer PAB’s.

 

Afbeeldingsresultaat voor personal assistant disabled person

Nieuw ondersteuningsmodel gaat voorbij aan de nood aan persoonlijke assistentie.

Op 1 september start op initiatief van minister Crevits een nieuw ondersteuningsmodel voor de begeleiding van leerlingen met een handicap en hun leerkrachten in het gewoon onderwijs. Voor GRIP is het tekort aan persoonlijke assistentie (op basis van een PAB of persoonlijk assistentiebudget) een groot pijnpunt. In het nieuwe ondersteuningsmodel wordt hier volledig aan voorbij gegaan. Maar zonder meer PAB’s zal men nooit kunnen tegemoet komen aan de hulpvraag van leerlingen met een grote ondersteuningsnood in het gewoon onderwijs. De persoonlijke assistentie die toch heel wat leerlingen met een handicap nodig hebben om inclusief onderwijs te kunnen volgen, gaat veel breder dan de pure onderwijsnoden. Daarom dient deze persoonlijke assistentie gefinancierd te worden door het beleidsdomein Welzijn.

 

#mijnassistent

GRIP maakte hierover in 2016 nog de mini-docu #mijnassistent

 

Budget vrijmaken voor meer PAB’s in het onderwijs

Binnen de huidige context van de wachtlijsten en het prioriteringsbeleid zal het aangewezen zijn om het beleidsdomein Welzijn op zijn verantwoordelijkheid te wijzen. Onlangs bleek uit zorgregierapport dat in 2016 slechts 14 PAB-budgetten werden toegekend.

De samenwerking tussen Onderwijs en Welzijn blijft op het vlak van inclusief onderwijs blijft uit. Men kan niet eens antwoorden op de vraag hoeveel PAB’s worden ingezet in het inclusief onderwijs. GRIP roept minister Crevits en minister Vandeurzen op om samen te zitten en te kijken welke maatregelen moeten genomen worden om tegen 1 januari geld vrij te maken voor PAB’s. Nu blijven de budgetten van welzijn gaan naar semi-internaten en internaten en blijven vragen voor een PAB veel langer onderaan de wachtlijst bengelen.

Meer info:

Grip spreekt zich uit over nieuw ondersteuningsmodel

Cijfers jaarverslag jeugdzorg beschamend

 

 

 

 

 

 

gelijke kansen