Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a) maakte begin september de beslissingen bekend in verband met leerzorg. GRIP betreurt dat het leerzorgkader opgegeven wordt, maar hoopt dat de aangekondigde hervorming van het inschrijvingsrecht zal resulteren in een versterking van het recht op inclusief onderwijs.

 

(Persbericht GRIP 7 september 2011)

Alle kinderen welkom?

GRIP pleit reeds een 10-tal jaar voor de deelname aan het gewoon onderwijs van leerlingen met een handicap. Daarom deed GRIP in het voorjaar (standpuntnota april 2011) het voorstel om in overeenstemming met de ratificatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap, werk te maken van een steviger inschrijvingsrecht voor leerlingen met een handicap in het gewoon onderwijs. Dat dit hoog nodig is, bleek de voorbije maanden uit de tientallen weigeringen van scholen van kinderen met een handicap.

Op dit moment blijft het inschrijvingsrecht dode letter om twee redenen: scholen worden niet begeleid om een rechtvaardige, objectieve afweging te maken over de inschrijving van een kind met een handicap én de ouders kunnen geen echte beroepsmogelijkheid aantekenen tegen de beslissing van de school. Zo worden zij volledig afhankelijk van de willekeur van de school zelf.

Minister Smet belooft nu een nieuw basisartikel uit te werken over het inschrijvingsrecht van leerlingen met een handicap, op basis van redelijke aanpassing én hij zegt de Commissie Leerlingenrechten te hervormen. Dit behoort tot de voorstellen die GRIP al formuleerde en dat stemt ons tevreden.

Leerzorg gesneuveld

De Vlaamse regering besliste reeds voor het zomerverlof dat er onvoldoende draagvlak is voor de invoering van een globaal leerzorgkader. In plaats daarvan worden nu een reeks dringende beleidsmaatregelen genomen om in te spelen op de aanslepende problemen in het onderwijs voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Meer dan 20 maatregelen zouden vanaf het volgend schooljaar moeten bijdragen tot meer kwaliteitsvolle diagnostiek, competentieontwikkeling en een betere ondersteuning voor leerlingen met een autismespectrumstoornis. En er wordt ook werk gemaakt van de toepassing van inclusief onderwijs volgens het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een handicap.

Dat afgeweken wordt van het globaal plan om de leerzorg in gewoon en buitengewoon onderwijs grondig te hervormen, heeft alles te maken met de aanhoudende weerstand vanuit onderwijskoepels en vakbonden. “De knoop in dit dossier ligt bij de vakbonden en de onderwijskoepels. Zij vrezen dat leerkrachten in het gewoon onderwijs overbevraagd zullen worden en dat er onvoldoende middelen worden vrijgemaakt. Ook is er de angst bij het buitengewoon onderwijs voor een verlies van middelen”, zegt de GRIP-voorzitter Leon Verelst. “Het gaat volgens GRIP echter niet alleen om middelen, maar ook om gelijke rechten. Kinderen met een handicap moeten kunnen participeren in het gewone leven en dus ook in het gewoon onderwijs. Er is nood aan een mentaliteitswijziging in het onderwijs. De visie uit het VN-Verdrag moet er eindelijk doordringen.”

Leerlingen met een handicap worden nog veel te vaak met zachte (en soms harde) dwang doorverwezen naar het buitengewoon onderwijs. Daar zijn ook meer middelen voor ondersteuning aanwezig. GRIP pleit ervoor om de middelen voor leerzorg bij leerlingen met een handicap leerlinggebonden te maken, los van het onderwijssysteem of de school waarvoor gekozen wordt.

Voor meer informatie over onze standpunten kan u terecht bij:

Patrick Vandelanotte, coördinator GRIP: 0496/29-31-11 of 02/214-27-60

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

gelijke kansen