GRIP vzw komt op voor gelijke rechten, gelijke kansen en inclusie van personen met een handicap.

We kunnen rekenen op een subsidie van de Vlaamse overheid. Maar om onze ambities waar te maken hebben we nood aan vrijwillige bijdragen van mensen en organisaties die achter onze doelstellingen staan.

Met uw financiële steun:

  • Zetten we vorming op voor ervaringsdeskundigen (vrijwilligers binnen GRIP), zodat zij sterkere activisten worden.
  • Verzorgen we sensibilisatie over inclusie. Er is immers nog veel werk om de kijk op handicap in onze maatschappij te veranderen.
  • Verzorgen we www.handiwatch.be, de website die zorgt voor kritische analyse van beeldvorming over personen met een handicap in de media.

 

KOM OP VOOR INCLUSIE

en steun de werking van GRIP

  • Een gift kan op onze projectrekening BE90737044774132
  • Vermeld steeds: ‘gift werking GRIP’
  • Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd

Benieuwd wat we met uw gift doen ?  Volg ons dan op Facebook of lees onze nieuwsbrief. Ons jaarverslag lees je op onze website.

Uw fiscaal attest aanvragen

gelijke kansen