Geschiedenis van GRIP

Op zondag 5 december 2011 vierde GRIP haar 10-jarig bestaan. In die 10 jaar tijd heeft de vzw heel wat zaken verwezenlijkt, zowel op het vlak van beleid als op vlak van sensibilisatie.

Het verhaal start met de vaststelling van verscheidene personen met een beperking dat er geen orgaan bestaat dat samengesteld is uit personen met een beperking en die tevens de rechten van deze doelgroep vertegenwoordigt.

In 2003 raakt GRIP vzw goed op dreef. Werkgroepen timmeren aan beleidsvoorstellen rond inclusief onderwijs, werkgelegenheid, redelijke aanpassing en directe financiering. Er wordt tevens verder gewerkt rond antidiscriminatie, deelname aan het beleid, gelijke kansen...

Ook 2005 is een erg druk jaar. Er is de intussen vertrouwde regelmaat van beleidswerk, politieke acties en debatlunches enerzijds en de voorjaarscampagne en getuigenissen anderzijds. De Open-GRIP-dag wordt nu jaarlijks georganiseerd. Verder komen ook de werkgroep Inclusief Onderwijs en het Gebruikersplatform Handicap en Arbeid geregeld samen.

Enkele hoogtepunten hier uit 2007 en 2008 zijn  de herstructurering van GRIP, de campagne IedereeN Model en de publicatie van het PGB infopakket.

Ratificatie van het VN-Verdrag, ons politiek manifest, de campagne 'Leven zonder keuzes, da’s pas een handicap’ en de geboorte van Handiwatch.

gelijke kansen