Ondersteuning / PAB & PGB

Hier vind je informatie over ondersteuning van personen met een handicap, directe financiering (PAB en PGB), wachtlijsten, netwerken en cliëntondersteuning.

Als partner in een samenwerkingsverband gaf GRIP mee vorm aan het Expertisecentrum Onafhankelijk Leven. Dit centrum verzamelde heel wat kennis over directe financiering en voerde ook enkele onderzoeken uit.

PAB, PGB, PVF... Hoe zit het met ondersteuning voor mensen met een handicap, en de financiering daarvan? GRIP blikt terug naar 2012 en neemt een aantal aandachtspunten mee naar 2013.

Subcategorieën

Hier vind je beleidsteksten en standpunten over ondersteuningsbeleid in het algemeen, bijvoorbeeld beleidsnota's en meerjarenbeleid van de minister, teksten die meerdere aspecten van ondersteuningsbeleid behandelen, enz.

Het Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) is een som geld waarmee je assistenten kan tewerkstellen. Hierdoor kun je zelf beslissen wanneer je ondersteuning krijgt, waar en voor welke soort zaken. Je kan ook zelf kiezen wie je helpt. Met een PAB hou je als persoon met een handicap zelf de touwtjes in handen.  

Het PGB is een vorm van directe financiering. De subsidies gaan naar de persoon met een handicap zelf, in plaats van naar de voorzieningen. Hoeveel geld dat is, bepaalt men per persoon, afhankelijk van zijn nood aan ondersteuning.
Meer weten? Ga naar Vaak Gestelde Vragen of bekijk het PGB-infopakket.

Cartoon Persoonsgebonden Budget

Van een recht op ondersteuning is in Vlaanderen geen sprake. De lange wachtlijsten voor een plaats in een voorziening of voor een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) illustreren dit. Deze realiteit verhindert gelijke kansen voor personen met een handicap.

Individuele Materiële Bijstand (IMB) ofte hulpmiddelen zijn een vorm van ondersteuning bij het dagelijkse leven. Volgens het PGB-decreet van 2001 zouden mensen met een handicap hun hulpmiddelen moeten kunnen betalen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Cliëntondersteuning betekent hulp om een beter zicht te krijgen op je ondersteuningsvragen en het inzetten van hun ondersteuning. Ook informatie is een vorm van cliëntondersteuning.

gelijke kansen