Algemeen

Hier vind je beleidsteksten en standpunten over ondersteuningsbeleid in het algemeen, bijvoorbeeld beleidsnota's en meerjarenbeleid van de minister, teksten die meerdere aspecten van ondersteuningsbeleid behandelen, enz.

24 maart 2017 - Vermaatschappelijking van de zorg, marktwerking, persoonsvolgende financiering: allemaal actuele thema's waar zeer veel om te doen is in de sociale sector en de welzijnssector. Lees de visie van GRIP hierover in een interview van Samenlevingsopbouw vzw op sociaal.net. 

2 oktober 2016 - GRIP krijgt regelmatig telefoontjes, mails, signalen over tekort aan ondersteuning. Of deze column die treffend verwoordt hoe iemand met een handicap dan toch weer 'niet gehandicapt genoeg' blijkt en tussen de mazen van het net valt:

10 juni 2016 - In maart 2016 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat het decreet persoonsvolgende financiering niet strijdig is met de Grondwet. Twee juristen namen het arrest onder de loep. Resultaat: een artikel in de Juristenkrant van 4 mei 2016 met fundamentele bedenkingen over de kwaliteit van het arrest.Grondwettelijk Hof

18/03/2016 - In 2015 stapte vzw Iedereen BeZORGd naar het Grondwettelijk Hof. De oudervereniging vroeg de gedeeltelijke vernietiging van het decreet persoonsvolgende financiering. Het Hof sprak zich hier gisteren over uit.

Januari 2016 - Een tongbreker? De toekomst? Instellingen omverwerpen? Recht op je eigen ondersteuning? ... Tja, wat is dat nu eigenlijk,
'deïnstitutionalisering'?afbeelding inclusie

gelijke kansen