Cliëntondersteuning

Cliëntondersteuning betekent hulp om een beter zicht te krijgen op je ondersteuningsvragen en het inzetten van hun ondersteuning. Ook informatie is een vorm van cliëntondersteuning.

plan p open 3 oktober 2016 - Op vrijdag 23 september 2016 organiseerde Onze Nieuwe Toekomst in Gent een studiedag over Plan P. GRIP-vrijwilligster Tess Van Deynse was erbij en maakte een handig beknopt verslag. Dankjewel Tess!

14 september 2015

Jarenlang bestonden er maar twee budgethoudersverenigingen, 'absoluut' en 'onafhankelijk leven'. Nu is er een derde, 'alin'. Coördinator Caroline Callens vertelt ons wat alin doet, waarom en hoe.

Dag Caroline, we wilden graag iets op onze website plaatsen over de budgethoudersverenigingen: wat zijn dat voor organisaties en wat doen ze? Zal dit veranderen in de toekomst onder invloed van persoonsvolgende financiering? We combineren dit graag met wat informatie over heuglijk nieuws, namelijk de opstart van een derde budgethoudersvereniging! Vertel eerst eens, vanaf wanneer bestaat alin?

Dag Katrijn. Alin bestaat sinds 1 januari 2015. De erkenning als budgethoudersorganisatie gaat in op die dag. Ikzelf ben sinds 1 april 2015 gestart als coördinator binnen alin. Momenteel ben ik hard bezig de organisatie uit te bouwen: zowel op organisatorisch vlak, als op de inhoudelijke werking die gebaseerd is op een deontologische code. We hebben ook een medewerkster voor de centraal gelokaliseerde helpdesk en een pool van zorgconsulenten verspreid over Vlaanderen.

Wat is een budgethoudersvereniging?

Dat is een vereniging van personen met een Persoonlijke AssistentieBudget (PAB) of PersoonsGebonden Budget (PGB). Budgethouders zijn personen die met een PAB of PGB werken. Budgethoudersorganisaties zijn ontstaan toen het PAB in het leven werd geroepen, 15 jaar geleden. Ze helpen de budgethouders bij het beheren van hun PAB. Ze verdedigen ook de belangen van hun leden. Iedereen kan lid worden. Ook veel kandidaat-budgethouders zijn lid. Over de dienstverlening die we bieden kan je alle uitleg vinden op onze website www.alin-vzw.be. De drie budgethoudersorganisaties krijgen een subsidie van de overheid, met name van de Vlaamse minister van Welzijn.

Lang waren er maar twee budgethoudersverenigingen. Was er nood aan een nieuwe, een derde?

Ik denk het wel, om verschillende redenen.

Uit mijn vorige werkervaring binnen het Vlaams Gebruikersplatform voor Personen met een Handicap, stelde ik met regelmaat vast dat niet alle budgethouders terecht konden en/of niet echt het gevoel hadden te kunnen kiezen voor een budgethoudersorganisatie. Lukte de samenwerking niet met die ene, dan kon je enkel nog naar de andere trekken.

Een tweede reden is dat er in de toekomst veel meer mensen zullen komen aankloppen bij de budgethoudersverenigingen: wanneer de persoonsvolgende financiering van start gaat, zullen nog meer mensen ondersteuning vragen voor de organisatie van hun budget. Vanuit alin willen we graag voor de persoon met een handicap een soort GPS functie opnemen: de weg wijzen in invulling, organisatie, coördinatie en prijssetting van de verschillende ondersteuningsmogelijkheden. Er zijn nog veel vragen over de persoonsvolgende financiering.

Ten slotte kan een derde budgethoudersvereniging ook mee helpen druk zetten opdat de persoonsvolgende budgetten hoog genoeg worden. Het is cruciaal dat in de overgang naar de persoonsvolgende financiering de budgetten voldoende kostendekkend zijn en dus niet enkel en alleen geijkt worden op basiszorg, maar effectief toelaten om de ondersteuning in te kopen om te participeren als een volwaardige burger.

Dus ja, ik denk dat we zeker nuttig zijn!

Op de persoonsvolgende financiering komen we straks nog even terug. Maar eerst even over alin zelf: wat vinden jullie belangrijk? Hoe willen jullie werken?

Wij vinden het vooral belangrijk om op maat van de persoon met een handicap in zijn rol als budgethouder, te kunnen werken. Wij willen een kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden, waarbij zelfbeschikking en vrije keuze van de persoon met een handicap voorop staat.

Maak dat eens concreet?

Wij willen de budgethouder zo ruim en zo onafhankelijk mogelijk informeren, over alle mogelijke keuzes. De overgang naar persoonsvolgende financiering zal er voor zorgen dat heel wat nieuwe initiatieven en vormen van ondersteuning en/of assistentie zich zullen ontwikkelen.Het is belangrijk dat ook in die overgang de budgethouder het overzicht blijft behouden van de diverse mogelijkheden en dat hij of zij de nodige ondersteuning vindt die afgestemd is op zijn vraag, zijn noden en dit over de verschillende levensdomeinen. Hierin kan alin zeker een test-aankoop functie opnemen voor de vele budgethouders. Dit willen we doen vanuit de concrete ervaringen van budgethouders in het werken binnen bepaalde stelsel van tewerkstelling van assistenten of inkopen van dienstverlening via gedetacheerde assistentie, of inkopen van collectieve dienstverlening.

Is alin structureel verbonden aan de socialistische mutualiteiten of aan de Vereniging personen met een handicap - VFG?

Ik verwachtte eerlijk gezegd deze vraag wel. Heel wat externen verspreiden allerlei nieuws dat alin verbonden en gebonden is aan de socialistische mutualiteit. Dat klopt niet. Alin handelt als vzw volledig autonoom van de socialistische mutualiteit. De naam alin komt van all-in en dit impliceert een zo ruim mogelijke onafhankelijke ondersteuning, ongebonden aan aanbod en aan doorverwijzing. Dit betekent dat we samenwerken met diverse partners, waaronder sociale secretariaten, vrijwilligersdiensten, interim kantoren en diverse andere dienstverlenende organisaties. We werken ook samen met diensten van de socialistische mutualiteit, de Christelijke Mutualiteit en onafhankelijke mutualiteiten. Met samenwerking willen we vooral een vlotte toeleiding faciliteren tot ondersteuning, die de budgethouder zelf aangeeft nodig te hebben of wenst te exploreren.

Alin is ook niet structureel verbonden met VFG. VFG is wel een bevoorrechte partner en er zijn afspraken rond gezamenlijk organiseren van vormingen. Er is ook een overeenkomst dat leden van alin het eerste jaar wanneer zij beroep doen op de VFG vrijwilligersservice, geen administratieve kosten betalen bij het gebruik ervan. Maar er is geen enkele structurele verbondenheid met VFG. Alin staat en blijft volledig onafhankelijk van VFG!

Laten we het even hebben over de toekomst. Het PAB-decreet is vernietigd en veranderd in het decreet persoonsvolgende financiering. De budgethoudersverenigingen veranderen daardoor in bijstandsorganisaties. Wat moeten die bijstandsorganisaties doen?

De focus van de bijstandsorganisaties zal vooral liggen in het ondersteunen van personen met een handicap, die een persoonsvolgend budget onder de vorm van een cash budget of voucher krijgen, om de nodige handicapspecifieke ondersteuning geregeld te krijgen. Op dit moment ondersteunen de budgethoudersorganisaties enkel de personen die een persoonlijk assistentiebudget en/of een persoonsgebonden budget toegewezen kregen. Vanaf 2016 worden de erkenningen van zorgvormen binnen de huidige VAPH voorzieningen (dagcentrum, tehuis, etc) gefaseerd omgezet tot persoonsvolgende financiering, en dus persoonsvolgende budgetten. Elke persoon met een handicap binnen trap 2, wordt budgethouder, ongeacht zijn keuze om zelf via cash zijn ondersteuning te regelen, of via voucher zorgmodules in door VAPH vergunde aanbieders in te kopen.

Soms slaagt een nieuwe budgethouder er niet in om binnen de 6 maanden na toekenning van een budget de gepaste assistentie of ondersteuning op te starten. Dan verplicht het VAPH een procedure bij door het VAPH aangestuurde provinciale onderhandelingstafels. Via deze tafels zal men op een intensievere manier zoeken naar oplossingen voor deze budgethouders. De bijstandsorganisaties kunnen daarbij ondersteunen.
Ik vind dat op deze overlegtafels ook de persoon met een handicap zelf en de niet VAPH vergunde aanbieders over de diverse sectoren aanwezig zouden moeten kunnen zijn en dat er intersectoraal naar een oplossing kan worden gezocht, vanuit het perspectief en de wensen van de persoon met een handicap. Maar het is nog niet duidelijk of dit zal kunnen.

Bij de budgethoudersverenigingen zijn ook heel wat 'kandidaat-budgethouders' aangesloten. Zij staan op de wachtlijst voor een PAB. Wat hebben de toekomstige bijstandsorganisaties te bieden aan wie nog geen persoonsvolgend budget heeft?

De bijstandsorganisaties zullen niet de opdracht hebben om de persoon te ondersteunen bij de aanvraag en het verkrijgen van een persoonsvolgend budget. Bij alin zijn we juist opgestart en bereiden we ons vooral voor op de ondersteuning van wie al een budget heeft gekregen. De 2 andere budgethoudersorganisaties doen dit tot eind 2015 nog wel, via het contactpersoonschap dat zij al een aantal jaar verenigen met hun opdracht als budgethoudersorganisatie.

Welke mogelijkheden zal de persoonsvolgende financiering personen met een handicap bieden?

De transitie in het verleggen van de financiering van zorgaanbieders naar personen met een handicap als budgethouders, kan heel wat meer mogelijkheden bieden. Er zijn wel aandachtspunten bij bijvoorbeeld 1/ de overheid moet voorzien in voldoende middelen. En 2/ de regelgeving moet worden aangepast zodat keuzevrijheid en beoordeling van kwaliteit van geboden ondersteuning door de budgethouders zelf kan worden gedaan. Dit is nog afwachten.

Welke mogelijkheden zie je concreet?

Bijvoorbeeld om te zoeken en vinden van ondersteuning op maat en vanuit zijn eigen context. Er is ook de mogelijkheid om steeds meer zelf de touwtjes van de ondersteuning in handen te nemen. Door bijvoorbeeld van vouchers stilletjes aan over te gaan naar een cash budget.

Hoe zie je dat?

De verantwoording van gemaakte kosten bij CASH budget komt bij de persoon met een handicap te liggen, zoals nu reeds is bij het Persoonlijke Assistentiebudget. De verantwoording van gemaakte kosten door middel van VOUCHER komt bij de aanbieder die vanuit onderhandeling en afspraken met de budgethouder de VOUCHER incasseert. Ook kan de budgethouder binnen PVF ervoor kiezen om de middelen op te splitsen in een stuk CASH en een stuk VOUCHER. Daardoor kan een persoon met een handicap op eigen tempo evolueren van gedeeltelijk eigen beheer naar volledig eigen beheer en verantwoording.

Een aantal mogelijkheden, een aantal aandachtspunten, een aantal vragen... De toekomst zal het uitwijzen. Maar ik onthoud uit dit gesprek toch vooral dat er een nieuwe budgethoudersorganisatie is opgestart, die er met veel energie tegenaan gaat om een goede werking uit te bouwen. Dankjewel Caroline voor dit uitgebreide interview, en heel veel succes gewenst vanuit GRIP!

Meer informatie:

www.alin-vzw.be 
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

14 september 2015

Jarenlang bestonden er maar twee budgethoudersverenigingen, 'absoluut' en 'onafhankelijk leven'. Nu is er een derde, 'alin'. Coördinator Caroline Callens vertelt ons wat alin doet, waarom en hoe.

De vzw Fokus op Emancipatie opende dit jaar in Hasselt een "inloopcentrum" voor personen met een handicap. Het wil een expertisecentrum zijn waar personen met een handicap en diensten terecht kunnen voor informatie over ondersteuning. We interviewden Fara Van Maele, coördinator van Fokus op Emancipatie, over het initiatief.

Cliëntondersteuning, vraagverduidelijking, trajectbegeleiding, persoonlijke toekomstplanning,… Een samenwerkingsverband in Limburg tracht de verschillende organisaties en ervaringen hieroverrond de tafel te krijgen. Het eerste publieke initiatief van dit project was een studiedag over onafhankelijke cliëntondersteuning op 3 juni. We brengen een inhoudelijk verslag.

gelijke kansen