Hulpmiddelen

Individuele Materiële Bijstand (IMB) ofte hulpmiddelen zijn een vorm van ondersteuning bij het dagelijkse leven. Volgens het PGB-decreet van 2001 zouden mensen met een handicap hun hulpmiddelen moeten kunnen betalen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Genoeg gesold: actie voor een beter hulpmiddelenbeleid

Zo'n 200-tal mensen legden een hindernissenparcours af voor de ingang van het VFSIPH. Het antwoord van het Vlaams Fonds op de vragen van de actievoerders was echter een teleurstelling.

Lees meer...

gelijke kansen