Hulpmiddelen

Individuele Materiële Bijstand (IMB) ofte hulpmiddelen zijn een vorm van ondersteuning bij het dagelijkse leven. Volgens het PGB-decreet van 2001 zouden mensen met een handicap hun hulpmiddelen moeten kunnen betalen met een persoonsgebonden budget (PGB).

Zo'n 200-tal mensen legden een hindernissenparcours af voor de ingang van het VFSIPH. Het antwoord van het Vlaams Fonds op de vragen van de actievoerders was echter een teleurstelling.

gelijke kansen