Gehandicapten: 'Vandeurzen maakt geen werk van zorg op maat'

BRUSSEL- Laat mensen met een handicap de zorgen die ze nodig hebben zelf bepalen en met een budget betalen. Dat is efficiënt, flexibel en rechtvaardig, vindt de organisatie Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP).

Volgend jaar komt er 35 miljoen euro vrij voor de gehandicaptensector, tot 2014 is dat 97,5 miljoen euro. De verenigingen van mensen met een handicap zijn niet tevreden met de verdeling. "De minister lijkt vooral in te zetten op dure en collectieve instellingen die geen zorg op maat kunnen bieden."

Mensen met een handicap die geen beroep doen op een instelling kunnen via een Persoonlijk Assistentie Budget (PAB) hulp betalen om hen te ondersteunen. 1.830 mensen maken gebruik van dit systeem, 5.779 mensen staan op de wachtlijst. Voor 2012 is 6 miljoen euro voorzien, goed voor zo'n 200 mensen.

In 2008 startte een proefproject dat hetzelfde principe toepast voor mensen die wel een instelling nodig hebben, het zogenaamde Persoonsgebonden Budget (PGB). Mensen met een handicap krijgen dan een bedrag waarmee ze bij instellingen kunnen 'shoppen' om hun zorg zelf samen te stellen op basis van hun behoeftes. Bij de evaluatie van het proefproject prees Vandeurzen het systeem. "Dit principe past volledig in onze visie en mag als verworven beschouwd worden", zei hij toen.

De minister opteert nu voor "persoonsvolgende convenanten", zegt zijn woordvoerder, "waarbij het budget de persoon volgt als hij beslist om naar een andere zorgaanbieder te stappen." GRIP is "teleurgesteld", zegt de vereniging. "Het geld blijft gewoon bij de instelling zitten, in plaats van mensen met een handicap inspraak en zelfsturing te geven. Het PGB in de kast gestopt, misschien ligt het al in de prullenmand." (SVL)

gelijke kansen