Onze organisatie wordt ondersteund door een kleine staf van beroepskrachten maar zou nergens staan zonder vrijwillige medewerkers.

Zet als vrijwilliger mee je schouders onder GRIP!

GRIP is een gebruikersorganisatie. Het zijn dan ook ervaringsdeskundige vrijwilligers die zetelen in onze bestuursorganen, stuur- en werkgroepen. Zij vertegenwoordigen onze organisatie naar de overheid en in de media. Het zijn vooral vrijwilligers die onze acties gewicht en een gezicht geven, die komen proeven van onze initiatieven. Overal in Vlaanderen leggen mensen met een handicap getuigenissen af in scholen en bij organisaties, bevrouwen of bemannen onze beursstand op beurzen of verdelen campagnemateriaal in hun buurt.

Het zijn zeker niet alleen personen met een handicap en hun ouders en brussen die hun schouders onder GRIP zetten. Ook mensen zonder handicap voeren mee actie, helpen ons bij zware karweien, delen hun expertise als raadgever in onze organen, verspreiden informatie, enz.

Naast dat vele werk willen we ook af en toe de kans nemen om bij te praten en elkaar te leren kennen. Samen vormen we immers GRIP! Daarvoor dient de nieuwjaarsreceptie, onze Open-GRIP-dag en regelmatige vrijwilligersmomenten.

Zoals elke organisatie kijkt GRIP constant uit naar mensen die mee willen werken maar we zijn geen ledenorganisatie. We vinden het minder van belang dat we ‘met veel zijn’ dan dat de juiste mensen met een brede know-how en ervaringsdeskundigheid hun schouders onder bepaalde thematische werkzaamheden of initiatieven zetten. In onze jaarplanning vind je terug rond welke thema’s we dit jaar werken.

Met kandidaat-vrijwilligers proberen we steeds zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek te voeren. We willen daarbij goede afspraken maken en ook geen foute verwachtingen creëren. GRIP moet zeker zijn dat we kunnen voorzien in de juiste en voldoende ondersteuning voor een volwaardig engagement van een vrijwilliger binnen onze vereniging. Met onze vrijwilligers wordt in een volgende stap een vrijwilligersovereenkomst afgesloten.

Je bent ook altijd van harte welkom op onze Open-GRIP-dag, een discussieavond of als sympathisant!

gelijke kansen