Visies op handicap

Doorheen de geschiedenis en afhankelijk van de culuur wordt er op verschillende manieren gekeken naar handicap. De manier waarop een samenleving omgaat met mensen met een handicap is sterk afhankelijk van deze visie.

  • De handicapmodellen geven een eenvoudige voorstelling van de visies op handicap.
  • De evolutie in de kijk op handicap heeft effect op de manier van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot handicap. Disability Studies zijn ontstaan vanuit een inclusieve visie
  • De kijk op handicap heeft een grote invloed op de manier waarop onze samenleving is ingericht en de antwoorden die we geven op belangrijke levensvragen.

Subcategorieën

Disability Studies is ontstaan in de jaren '70-'80 van de 20ste eeuw. Pioniers zijn Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Participatie binnen een inclusieve samenleving ligt aan de basis van Disability Studies. In Vlaanderen werd het onderzoeksdomein nog niet structureel ontwikkeld.

De manier waarop een samenleving kijkt naar mensen met een handicap heeft een grote invloed op het leven van mensen met een handicap. Denken we alleen al aan het verschil tussen zorg en ondersteuning. Een zorgdenken vertrekt vanuit een medische kijk op handicap. Mensen moeten goed verzorgd worden. Ondersteuning legt de focus op wat mensen nodig hebben om hun verschillende rollen in de samenleving op te nemen. Ons onderwijssysteem vertrekt nog te vaak van de gedachte dat leerlingen de norm moeten halen om te kunnen participeren in de gewone school. En, wat is de invloed van de kijk op handicap als ouders weten dat hun ongeboren baby een handicap heeft? Dit zijn slechts enkele voorbeelden van het effect van de kijk op handicap.

gelijke kansen