GRIP stelde op 1 december 2011 het eerste schaduwrapport voor over het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap.

België werkte in juli 2011 zijn eerste overheidsrapport af over de implementatie van het VN-Verdrag inzake de Rechten van personen met een Handicap. Met een eerste schaduwrapport beoogt GRIP een kritische reflectie vanuit personen met een handicap. Het werken met schaduwrapporten is een gangbare praktijk bij de beoordeling van overheidsrapporten door de VN.

Het schaduwrapport van GRIP werd opgesteld in samenwerking met een projectgroep, waar verschillende ervaringsdeskundigen aan deelnamen. Maar ook academici en een aantal andere verenigingen van personen met een handicap sloten aan.

GRIP komt er mee naar buiten op 1 december. Dit is ongeveer een half jaar na het overheidsrapport, maar ook de vooravond van 3 december, internationale dag van personen met een handicap.

Voorlopig dus een online versie, maar er wordt werk gemaakt van een publicatie in het voorjaar en een vertaling in het Engels, om in te dienen bij het internationale VN-comité voor de rechten van personen met een handicap.

Het schaduwrapport is geen klaagzang. Het is een kritische reflectie, waarbij oog voor verwezenlijkingen maar ook voor knelpunten en verbeterpunten. Zo staan er tientallen concrete aanbevelingen in voor het Vlaamse en Belgische beleid.

Meer informatie

gelijke kansen