Werk

Werk is voor iedereen belangrijk. Ook voor personen met een handicap. Werken geeft een inkomen, levert sociale contacten op, geeft structuur aan je leven. En vooral : werken is een vorm van participatie aan de samenleving.

27 juni 2017 - GRIP vzw en GOHA (Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid) organiseerden op 6 juni een informatie- en gespreksavond rond re-integratie. Hoe kunnen personen die langdurig ziek zijn opnieuw aan de slag? Lees hier het verslag.

27 april 2017 - GRIP bracht maandag 24 april advies uit op een hoorzitting in de Senaat.  CD&V formuleerde een resolutie voor personen met een handicap op de arbeidsmarkt. Parlementsleden van het Vlaams parlement en de werkgroep Handicap & Samenleven van de CD&V hebben deze resolutie geschreven.

Woensdag 14 december, één dag na tien jaar VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap, ondertekenden de Vlaamse regering, de sociale partners, het Gebruikersoverleg Handicap & Arbeid en de VDAB een engagement voor een verhoging van de tewerkstelling. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk aan de slag op de reguliere arbeidsmarkt. De Commissie Diversiteit van de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) ijvert al lang voor een verhoogde werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidsbeperking en voor een gelijke behandeling van deze groep. Deze engagementsverklaring is dan ook een belangrijke stap om mensen met een beperking meer perspectief te geven op werk.141006_vn_geneve

Vrijdag 16 december 2016 verscheen in De Standaard een artikel over het voorstel van de CD&V over tewerkstelling van personen met een handicap.

Het artikel bevat een oproep om radicale maatregelen te overwegen om meer mensen met een handicap aan het werk te krijgen. En daarvoor kijkt deze partij naar de overheid. Die heeft een voorbeeldrol.rolstoel hrb1

Unia, het interfederaal gelijkekansencentrum, publiceerde recent in zijn nieuwsbrief rond handicap een situatie van een persoon die doof is, maar niet werd aangeworven omwille van zijn handicap. unia

 

Subcategorieën

Grip vzw maakt deel uit van het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid. We geven hierna de samenvatting van de visie van GRIP.


1. Ons doel is evenredige arbeidsparticipatie.

Dit betekent dat het personeel van bedrijven en overheid een weerspiegeling zijn van de samenstelling van de hele bevolking. Mensen met een handicap of chronische ziekte worden beoordeeld op hun competenties en niet op een mogelijke beperking.

Nu worden mensen met een beperking veel in de richting gestuurd van beschutte tewerkstelling. Personen met een handicap of chronische ziekte willen gewoon deelnemen aan de samenleving, zoals iedereen. Dit betekent dat het gewone arbeidscircuit de regel moet zijn, het beschutte arbeidscircuit de uitzondering.

2. We willen dat er een diversiteitsbeleid komt.

Volgens GRIP vzw kan het doel van evenredige arbeidsparticipatie alleen worden bereikt door het voeren van een diversiteitsbeleid,  positieve actie en  sensibilisatie. Dit wordt ondersteund door de realisatie van gelijke rechten die afdwingbaar zijn via een antidiscriminatiewet.


gelijke kansen