Jaarverslag 2018: een terugblik

Jaarverslag 2018: een terugblik

 

 

GRIP in vogelvlucht: de 10 centrale acties in 2018

  • We volgden de implementatie op van het M-decreet (onder meer overleg met het kabinet onderwijs). GRIP kwam hierover uitgebreid in de pers.
  • We organiseerden een eerste Inspiratiedag [op weg naar] echt werk rond de tewerkstelling van personen met een handicap.
  • GRIP kreeg van minister Homans de opdracht om de Vlaamse adviesraad handicap op te starten. Vanaf 1 oktober begon het project NOOZO – Vlaamse adviesraad handicap, een samenwerking tussen GRIP en meer dan 20 andere middenveldverenigingen voor personen met een handicap.
  • We hadden veel aandacht voor de implementatie van art. 19 van het VN-Verdrag en de richtlijnen over ‘leven in de maatschappij’ (deïnstitutionalisering) in de general comment van 2017.
  • We namen deel aan de rondetafel over de implementatie van het VN-Verdrag. Dit was het startschot voor de opmaak van ons tweede schaduwrapport. Als eerste stap werkten we aan een voorstel voor de “List of Issues” van het VN-Comité.
  • We informeerden de lokale besturen over het VN-Verdrag en over inclusie van personen met een handicap, onder meer door deelname aan een congres van VVSG over wonen.
  • GRIP bleef de aandacht vestigen op het verschil tussen inclusie en integratie-segregatie-uitsluiting. We lanceerden de inclusiewaaier.
  • We werkten 2 sensibiliserende acties uit: een animatiefilmpje over de inkomenssituatie van personen met een handicap en 3 filmpjes (storytelling) van ervaringsdeskundigen over ‘echt werk’.
  • In de aanloop naar de verkiezingen van 2019 werkten we een manifest uit en startten we een lobbyronde.
  • We hebben, met succes, gerichte acties opgezet om meer ervaringsdeskundigen / vrijwilligers te laten aansluiten bij GRIP.

Gerelateerde artikels

Verberg submenu