Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019

In dit jaarverslag kan je lezen wat GRIP ondernam in het werkjaar 2019 om op te komen voor inclusie. Want GRIP mikt hoog. Gelijke kansen en gelijke rechten voor mensen met een handicap. Een maatschappij die echt en volledig inclusief is. Een kijk op handicap die juist  zit. 

We hopen dat dit verslag iedere lezer inspireert. Veel leesplezier!

2019 in vogelvlucht

  • We brachten een derde bundel uit in de reeks #inclusie, deze keer over inclusief onderwijs.
  • We organiseerden in het voorjaar een tweede inspiratiedag echt werk voor personen met een handicap.
  • We zijn gestart met de voorbereidingen van ons tweede schaduwrapport bij het VN-Verdrag. Dat wordt in 2020 ingediend  bij het VN-comité.
  • We werkten 2 sensibiliserende acties uit. De inclusierap met videoclip brengt op een frisse manier de boodschap van ons memorandum bij de verkiezingen. Met de film Defiant Lives staan we stil bij de strijd voor mensenrechten en inclusie van personen met een handicap.
  • We hebben verder ingezet op Handiwatch, maar dat lukte niet zoals we zouden willen. De vernieuwing van de website kon niet worden doorgevoerd door een gebrek aan middelen en personeel.
  • Op basis van het nieuwe GRIP-memorandum voerden we een  sterke lobbycampagne bij de Vlaamse en federale verkiezingen.
  • We organiseerden een publieke actie.
  • We waren aanwezig op de REVA-beurs met de stand en inclusietafels, een politiek debat in aanloop naar de verkiezingen en workshops over tewerkstelling en de kijk op handicap.
  • Op het medewerkersweekend van oktober stonden we stil bij de vraag hoe GRIP meer impact kan bekomen.
  • We verkenden ook verder hoe rechtszaken kunnen gevoerd worden als hefboom voor gelijke rechten. Het bestuur van GRIP keurde een belangrijke beleidsnota goed over juridisch activisme.

 

Verberg submenu