De film Defiant lives

Kijk op Handicap De film Defiant lives

Mensen met een handicap voeren een strijd om ten volle deel te nemen aan de maatschappij. Om dit aan te kaarten, plant GRIP in het najaar 2020 drie filmvoorstellingen van de film ‘Defiant lives’ (‘uitdagende levens’).

De film Defiant lives

GRIP is de mensenrechtenorganisatie van personen met een handicap en Vlaanderen. GRIP komt op voor een volwaardig inclusief leven. Deze  strijd voor een inclusief en ‘uitdagend leven’ als persoon met een beperking vindt ook in andere delen van de wereld plaats. De documentaire  ‘Defiant lives’ (‘uitdagende levens’) uit 2016 schetst daar een geschiedenis van: ontwikkelingen in de VS, Groot-Brittannië en Australië.

GRIP heeft eerder al deze film aan groepen laten zien. We menen dat het heel inspirerend kan zijn om te zien en te horen hoe personen in andere landen deze strijd voeren en gevoerd hebben. Deze film doet dit met persoonlijke verhalen van mensen die ijverden voor onafhankelijkheid en controle over het eigen leven.

Met deze film zet GRIP nu een bredere sensibiliserende actie op. We hebben de film van ondertitels in het Nederlands voorzien. We zijn nu ook een trailer voor de film aan het maken met ondertiteling in het Nederlands.

Filmvoorstellingen in het najaar

In het najaar plant GRIP een reeks filmvoorstellingen. We tonen de film ‘Defiant lives’ (‘Uitdagende levens’) in drie verschillende steden: Antwerpen, Leuven en Gent. De film wordt iedere keer gevolgd door een nabespreking, met getuigenissen en informatie over de rechten waar mensen met een handicap vandaag voor vechten.

Ten volle deelnemen aan de maatschappij

Aan de hand van de film ‘Defiant lives’ (‘uitdagende levens’) willen we aankaarten dat mensen met een handicap een strijd (dienen te) voeren om ten volle deel te nemen aan de maatschappij. De film geeft een historische terugblik. Maar ook vandaag, ook in Vlaanderen, is het nodig dat mensen met een handicap opkomen voor gelijke rechten.

GRIP pleit voor een inclusieve maatschappij en voldoende ondersteuning van mensen met een handicap om ten volle te kunnen participeren aan deze maatschappij. Daarbij streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan door de realisatie van zelfbeschikking, weg van afhankelijkheid, vooroordelen en betutteling.

In de film zien we mensen veel streven naar dit. We zien er mensen in vertellen over hun eigen leven en wat ze gedaan hebben om situaties te veranderen. Doorheen de film begrijpen we hoe een maatschappij doorheen de tijd kan veranderen qua mentaliteit en wat daar allemaal voor nodig is. Maatschappelijke beweging gaat deels over dingen afdwingen maar ook over voortschrijdend inzicht. Er is ook een duidelijk verband tussen inclusie en de beeldvorming over mensen met een handicap.

Met deze filmvoorstelling willen we als GRIP uit onze eigen niche breken en in contact komen met mensen die weinig of niets over onze vzw GRIP weten, noch over de problemen die personen met een handicap ondervinden om met voldoende ondersteuning en zelfbeschikking hun weg te vinden in deze maatschappij. In Vlaanderen is er nood aan een (zichtbare) beweging van personen met een handicap. Die is er nu niet of toch onvoldoende. We vinden, net als de mensen in de film inspiratie in actiemethoden als die van Martin Luther King, protest en ongehoorzaamheid.

Waar en wanneer

Woensdag 16 september - 19u45 - Elcker-Ik Centrum - Breughelstraat 31-33 - 2018 Antwerpen

(GRIP ism. Elker-Ik)

Donderdag 24 september - 19u45 - De Vooruit - Sint-Pietersnieuwstraat 23 - 9000 Gent

(GRIP ism. Kunstencentrum Vooruit)

 

Op dit moment zijn we de filmvoorstellingen nog verder aan het voorbereiden. We plannen nog een derde voorstelling in Leuven.

Onze voorlopige avondplanning bestaat uit een korte inleiding, de film zelf en een nagesprek. Wie dat wil kan daarna nog nakaarten aan de bar. Meer informatie over de film vind je op https://defiantlives.com/

Laagdrempeligheid en toegankelijkheid van onze activiteiten is van belang. Bij het vastleggen van de locaties zochten we dus naar de best mogelijke infrastructuur, liefst met wat comfort (goede cinemazetels zijn geen luxe en voor bijvoorbeeld mensen met rugklachten een must).

 

Contact

Wie meer wenst te weten over de filmvoorstellingen Defiant Lives kan contact opnemen met Rafaël Grinfeld via rafael@gripvzw.be

Gerelateerde artikels

Kijk op Handicap Beeldvorming GRIP opent het Disability Film Festival GRIP opent het Disability Film Festival DisABILITY Filmfestival in Leuven: Ways of belonging 21 feb 2020 / Xavier Deruytter Beeldvorming Wij keken naar Down the road Wij keken naar Down the road Vlaanderen keek massaal naar de acht afleveringen van de tweede editie van ‘Down the road’, waarbij Dieter Coppens met zes mensen met het syndroom van Down een road- trip maakte doorheen Zuid – Afrika ... 20 jun 2019 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming RAPPEN voor inclusie RAPPEN voor inclusie In de CLIP  “vanaf nu is het wij”, rappen mensen met een handicap over de vele drempels die er zijn, om als volwaardige burgers deel te nemen aan de samenleving. 25 apr 2019 / Ann De Martelaer Beeldvorming Want, is een man zonder rolstoel dan zoveel gemakkelijker? Want, is een man zonder rolstoel dan zoveel gemakkelijker? Diversiteit in onze samenleving is een feit, maar de beelden die in de media gebruikt worden zijn nog zelden divers. 19 feb 2019 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming  Willen we een wereld zonder down ? Willen we een wereld zonder down ? Nood aan een breed maatschappelijk debat 07 nov 2018 / Ann De Martelaer Beeldvorming Onderzoek Tina Goethals als handleiding voor Handiwatch Onderzoek Tina Goethals als handleiding voor Handiwatch Op www.handiwatch.be   ‘kijken’ en ‘schrijven ‘ we over de beeldvorming van handicap in de media. 17 mei 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming Beeldvorming van personen met een beperking in de media: framing analyse Beeldvorming van personen met een beperking in de media: framing analyse Deze GRIP-nota geeft de resultaten weer over onderzoek naar de bestaande beelden over personen met een beperking in de Vlaamse media. Deze nota werd opgesteld door Dr. Tina Goethals, werkzaam aan de V ... 17 mei 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Beeldvorming "The Grown Ups"  Disability Filmfestival Leuven         "The Grown Ups" Disability Filmfestival Leuven Een boeiende film over mensen die hun plaats zoeken in de maatschappij en wat dit voor hen betekent. 07 feb 2018 / Ann De Martelaer Kijk op Handicap Visies op handicap Wat is het verschil tussen inclusie, integratie, segregatie en uitsluiting? Wat is het verschil tussen inclusie, integratie, segregatie en uitsluiting? Lees de visie van GRIP hierover. Met afbeeldingen en in een eenvoudige taal. 06 feb 2018 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming Hopelijk maakt VRT verder werk van een inclusief beleid Hopelijk maakt VRT verder werk van een inclusief beleid We keken naar de eerste uitzending van TABOE en dit is onze reactie 26 jan 2018 Kijk op Handicap Beeldvorming Handiwatch kijkt naar Tytgat Chocolat Handiwatch kijkt naar Tytgat Chocolat Tytgat Chocolat is een fictiereeks die we vanaf begin september zeven weken lang kunnen bekijken op één (VRT). Deze road-movie brengt het verhaal van Jasper die verliefd wordt op Tina. Tina is van Kos ... 01 sep 2017 / Jos Wouters Kijk op Handicap Beeldvorming "Blijf wie je bent" interview "Blijf wie je bent" interview Didier Peleman schreef een prachtig boek met gedichten en korte tekstjes. Voor GRIP is de inhoud heel bekend, want ze sluit heel nauw aan bij onze visie. Maar wat doet dit boek met iemand die niet met ... 06 dec 2016 / Katrijn Ruts Kijk op Handicap Beeldvorming Nieuwe beheersovereenkomst VRT te licht bevonden Nieuwe beheersovereenkomst VRT te licht bevonden Op 21 december 2015 ondertekenden de Minister van Media, Sven Gatz, en de Openbare Omroep de beheersovereenkomst 2016-2020. GRIP nam ze door en stelde vast dat er op vlak van de beeldvorming met betre ... 26 jan 2016 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit BReeDBeeLD - Media maken in een samenleving vol diversiteit Het steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) ontwikkelde een online tool om mediamakers te helpen producten te maken die een diverse samenleving in beeld brengen. 06 jul 2015 / Nancy Lievyns Kijk op Handicap Beeldvorming Verdient Kevin De Bruyne nu minder supporters? Verdient Kevin De Bruyne nu minder supporters? Met deze tweet werd enkele weken geleden de campagne voor de Special Olympics 2014 in Antwerpen aangekondigd. De European Summer Games, zoals de spelen officieel heten, gaan door van 9 tot 20 septembe ... 20 aug 2014 / Nancy Lievyns
Verberg submenu