14 jun 2018
naar de website
Rijk worden met een handicap, hoe doe je dat ?
In deze sensibilisatiecampagne willen we de gewone man en vrouw in de straat informeren over hoe royaal je met een handicap kan leven.
GRIP stelt voor: #inclusie#inkomen
Personen met een handicap hebben recht op voldoende inkomen. Maar tal van drempels verhinderen dat. Het is hoog tijd om die weg te werken! GRIP's nieuwe publicatie wijst waar de pijnpunten zitten.
GRIP vzw hecht belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.
Ook GRIP heeft het privacybeleid aangepast. In deze privacyverklaring willen we transparantie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
[Op weg naar] Echt werk
ECHT WERK maakt deel uit van de acties die GRIP onderneemt in het meerjarenplan ‘KOM OP VOOR INCLUSIE’. We komen op voor betaald werk voor iedere persoon met een handicap.
"Ik heb de job die ik altijd al wilde hebben"
Echt werk? Er zijn situaties waar het best lukt voor personen met een handicap om te gaan werken. Lees hier het verhaal van Sasker.
Jaarverslag 2017: een terugblik
Gelijke rechten en kansen voor personen met een handicap was ook in 2017 het streefdoel van GRIP. Alle waar, wat, met wie en hoe kan je lezen in ons jaarverslag.
M-decreet: wijzigingen aan bestaande regelgeving
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) legde op 7 juni 2018 het ontwerp van een wijzingsdecreet voor aan de commissie onderwijs van het Vlaams Parlement.
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be