03 dec 2018
naar de website
Persbericht: Inclusieve tewerkstelling in Vlaanderen
Op 3 december, de Internationale Dag van Personen met een Handicap, wil GRIP de aandacht vestigen op het recht op werk voor personen met een handicap. Alle cijfers wijzen op een blijvende ondermaatse tewerkstellingsgraad voor mensen met een handicap. Als Vlaanderen voor inclusie gaat, zitten we hier met een probleem!
[Op weg naar] Echt werk
ECHT WERK maakt deel uit van de acties die GRIP onderneemt in het meerjarenplan ‘KOM OP VOOR INCLUSIE’. We komen op voor betaald werk voor iedere persoon met een handicap.
Een impressie van de gespreksavond over ondernemen met een handicap of chronische ziekte georganiseerd door het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid
Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseerde op dinsdag 13 november 2018 in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond. Eline Bruneel van het Vlaams Patiëntenplatform zorgde voor een geschreven impressie van de avond.
Stijging aantal leerlingen buitengewoon onderwijs?
Op 18 oktober 2018 verspreidde minister Hilde Crevits een persbericht met de mededeling dat er opnieuw meer leerlingen zijn ingeschreven in het buitengewoon onderwijs ten opzichte van de vorige schooljaren. Fake or real news?
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be