14 sep 2021
naar de website
Tweedaags inclusiecongres: Ik ♥ inclusie: programma en inschrijven
Freedom Surf: kom ook kijken en luisteren!
21, 22 en 23 september: online evenementen voor iedereen met interesse in een onafhankelijk leven. Gratis, wel inschrijven!
Welke vraag over het nieuwe Decreet Leersteun brandt er op jouw lippen?
#meerambitievoorinclusiefonderwijs
1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts.
Reactie conceptnota Decreet leersteun
Reactie ontwerpdecreet maatwerk bij individuele inschakeling
Is het ontwerpdecreet individueel maatwerk een stap richting meer inclusief werk?
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be