25 nov 2021
naar de website
20 jaar Persoonlijke Assistentie: Hana en Silvia
Hana is zeven en communiceert met gebaren en een spraakcomputer. Silvia ondersteunt haar om te leren en echt te kunnen meedoen in de gewone school.
GRIP presenteert: filmvoorstellingen van 'Defiant Lives' (inschrijven nu mogelijk!)
Mensen met een handicap strijden om ten volle deel te nemen aan de maatschappij. Om dit aan te kaarten, vertoont GRIP dit najaar de film 'Defiant Lives' op verschillende locaties in Vlaanderen.
Hoe verlagen we de drempels naar inclusief wonen?
Welke oplossingen zien Joy Verstichele (Vlaams Huurdersplatform) en Hugo Beersmans (De Woonzaak) voor de wooncrisis die ook mensen met een handicap treft?
Volgende stap in de juridische actie tegen de actualisering
Opnieuw stapt een groep personen met een handicap naar de Raad van State om de vermindering van hun budget aan te vechten. Daarmee wordt onze roep om de 'actualisering' nietig te verklaren luider en krachtiger.
Onderzoek over persoonlijke assistentie
Onderzoekers van de AP Hogeschool Antwerpen zoeken tegen 15 december mensen die willen meewerken aan een onderzoek over persoonlijke assistentie.
Mensen met een handicap op de arbeidsmarkt aan de vooravond van de coronacrisis
In gesprek met minister Matthias Diependaele over een inclusief woonbeleid
Hoe kijkt onze Vlaamse minister van Wonen naar de situatie van personen met een handicap op de woonmarkt?
#meerambitievoorinclusiefonderwijs
1 september 2021: een nieuw schooljaar met heel wat uitdagingen voor leerlingen en leerkrachten maar ook voor onze minister van onderwijs Ben Weyts.
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be