27 apr 2022
naar de website
Meerjarenbeleidsplan GRIP 2022-2026
Themareeks over inclusie
GRIP en HuisvandeMens organiseren een themareeks over inclusie en rechten van personen met een handicap.
GRIP op de REVA-beurs
Op 19, 20 en 21 mei is GRIP aanwezig op REVA2022 in Flanders Expo, Gent. We organiseren er 2 lezingen, een filmvoorstelling en een politiek debat.
Babbel en knabbel over inclusie
31 mei bruispunt voor inclusie in tpselopdewagen (Brugge) 
Wouter Beke negeert de rechten van mensen in prioriteitengroepen 2 en 3
GRIP roept op om de rechten van de mensen in prioriteitengroepen 2 en 3 juist waar te maken.
Van M-decreet naar begeleidingsdecreet
“Gevolg actualisering: lagere persoonsvolgende budgetten”
De draagwijdte van de aanpassing van de PVB’s voor wie op de wachtlijst staat, wordt nog duidelijker nu de eerste cijfers binnen zijn. 
GRIP roept Veritas op om mensen met downsyndroom tewerk te stellen
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be