Anti-discriminatie

Gelijke rechten hebben betekent ook dat je die rechten kan opeisen en discriminatie kan aanklagen. Je moet ergens terecht kunnen met klachten en desnoods naar de rechtbank kunnen stappen. Dit kan met de nodige wetgeving.

GRIP doet zelf niet aan individuele dienstverlening of klachtenbehandeling. Wel proberen we mensen zo goed mogelijk door te verwijzen.

M. had op 24 januari 2017 een uitstap gepland naar Y. Het liep echter mis in het station van X. Zij mocht met haar scootmobiel niet op de trein. Dat was een lelijke tegenvaller. Ze diende klacht in bij UNIA over dit voorval. dubbeldektrein

Op woensdag 21 december 2016 was er in de media veel te doen over een vonnis van de Arbeidsrechtbank van Gent. Een vrouw werd ontslagen. De argumenten van de werkgever waren echter onwettelijk.rechtbank

2 dec 2016 - Dat is de reactie van mensenrechtenorganisatie GRIP vzw op de cijfers unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum. Dat wees op het verontrustend hoge én stijgend aantal klachten over discriminatie op basis van handicap. logo nl kopie

20 april 2016 - Het leefloon werd in april opgetrokken met 2%. Maar de inkomensvervangende tegemoetkoming niet. Men laat dus voor het eerst het principe los dat beide uitkeringen gelijke tred houden. GRIP vindt dat niet kunnen.

26/02/2016 - Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, maakte een evaluatierapport op van de Antidiscriminatiewet. Tijdens een studiedag op 26 februari 2016 werd dit voorgesteld. Ook GRIP zat mee aan tafel.

logo nl kopie

Subcategorieën

Logo EHBOBGRIP is heel actief rond beleidswerk en beeldvormingscampagnes maar de organisatie doet niet aan individuele dienstverlening. We verwijzen mensen met vragen om ondersteuning dan ook zo goed mogelijk door naar de juiste overheidsdienst, een andere gebruikersorganisatie van mensen met een handicap of een gelijke kansenorganisatie.

Op deze pagina vind je de kanalen terug langs waar je op verschillende domeinen van het leven je rechten kan afdwingen en discriminatie aanklagen. We geven ook telkens aan wie je daar bij kan ondersteunen... want heel veel problemen kunnen (best) worden opgelost via bemiddeling.

gelijke kansen