GRIP in eenvoudig te lezen taal

GRIP in eenvoudig te lezen taal

Welkom op de website van GRIP.

Hier kan je lezen wie GRIP is, wat GRIP doet, hoe jij kan aansluiten. 

Patrick Schelfhout is lid van het bestuur. Hij las deze teksten na. 

Wie is GRIP?

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP vzw) bestaat al meer dan 20 jaar. De organisatie werd in 2000 opgericht door ervaringsdeskundigen – mensen met een handicap en familie van mensen met een handicap. Zij wilden een organisatie waarin ze zelf konden beslissen over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. In andere organisaties werd er in hun plaats beslist.

Ervaringsdeskundigen hebben ook vandaag de leiding over GRIP.

GRIP is de mensenrechtenorganisatie van en voor mensen met een handicap.

Inclusie

GRIP komt op voor inclusie. Iedereen moet dezelfde rechten en kansen krijgen.

GRIP heeft nog altijd dezelfde missie als in het begin: “Het realiseren van gelijke kansen en rechten via beïnvloeding van de samenleving en het beleid.” Dat betekent dat GRIP gelijke kansen en rechten wil bekomen voor mensen met een handicap. We doen dit door invloed te hebben op de samenleving en het beleid.

Hier kan je het volledige verhaal lezen.

Op YouTube kan je het filmpje Gelijke rechten 2000-2020: 20 jaar GRIP bekijken. 

Wat doet GRIP?

 • We doen studiewerk en schrijven voorstellen voor de overheid. We proberen om invloed te hebben op het beleid.
 • We zetten in op sensibilisatie. Dat wil zeggen dat we mensen willen bewust maken over hoe er gekeken wordt naar mensen met een handicap. Want de samenleving zit nog vol drempels voor mensen met een handicap. Ook hoe men denkt over mensen met een handicap, maakt dat we geen gelijke kansen krijgen. Er moet op de juiste manier naar mensen met een handicap gekeken worden, zonder vooroordelen.

De netwerken van GRIP

GRIP heeft verschillende netwerken. De vrijwilligers sluiten aan bij een netwerk en samen denken zij na over onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen met een handicap. We kozen een aantal onderwerpen. De onderwerpen waar GRIP veel over weet zijn:

 • Ondersteuning

  Mensen met een handicap hebben recht op voldoende en de juiste ondersteuning. Zo kunnen zij onafhankelijk en volwaardig deelnemen aan de samenleving. Zij hebben het recht om zelf te kiezen wie hen ondersteunt, waar en wanneer, voor welke taken en op welke manier.

  • Samenvatting van de standpuntnota van GRIP over deïnstitutionalisering (in word versie)

  • Samenvatting van de standpuntnota van GRIP over het recht op ondersteuning (in word versie of in pdf versie).

 • Werk

  Werk is voor iedereen belangrijk. Ook voor mensen met een handicap. Bij GRIP spreken we van echt werk. Dat wil zeggen: een betaalde job in een gewone werkomgeving. Nu werken nog veel mensen met een handicap als vrijwilliger of in een maatwerkbedrijf.

 • Onderwijs

  Iedereen heeft het recht inclusief naar de school van zijn of haar keuze te gaan. Als leerlingen met een handicap in je klas zitten, zal je anders naar hen kijken en zal je zien dat ze niet ‘anders’. Nu zitten de meesten leerlingen met een handicap in aparte scholen.4

 • Wonen

  Mensen met een handicap hebben net als iedereen het recht om zelfstandig in een goed huis te wonen. Nu wonen zij nog dikwijls in een speciale voorziening.  GRIP moedigt de overheid aan om voor voldoende betaalbare en toegankelijke woningen te zorgen.

 • Inkomen

  Mensen met een handicap hebben net als iedereen recht op voldoende inkomen. Een inkomen dat groot genoeg is om een goed en onafhankelijk leven te leven. GRIP maakt de politici duidelijk hoe ze hiervoor kunnen zorgen.

  • Samenvatting van het standpunt van GRIP over armoede bij personen met een handicap (in word versie of in pdf versie).

 • Mensenrechten

 • Mensen met een beperking zijn mensen met rechten net als alle andere mensen. Het is nog hard nodig om op te komen voor die rechten.

  Er is een internationaal verdrag voor de rechten van mensen met een handicap: VN-Verdrag Handicap. België heeft dit verdrag ondertekend. GRIP waakt erover dat dit verdrag in Vlaanderen gevolgd wordt.

 • Kijk op handicap

  We vinden het belangrijk dat er op een juiste manier naar mensen met een handicap gekeken wordt. Dat is zonder vooroordelen, als gewone mensen, niet als zielige slachtoffers, maar ook niet als helden.

 • Getuigenissen

  Het Netwerk Getuigen van GRIP zorgt ervoor dat ervaringsdeskundigen hun verhaal kunnen vertellen in een school of bij een vereniging.

  Zo weten anderen beter wat het betekent om een handicap te hebben. Als mensen kennis maken met handicap, dan hebben ze minder vooroordelen. 

  Als je op deze link klikt, dan kan je meer lezen over het Netwerk Getuigen van GRIP.

Doe mee en maak mee het verschil

Ben je ervaringsdeskundige? Loop je warm voor inclusie?

Iedereen is welkom. We geloven in verschillen: leeftijd; afkomst; rijk; arm; geslacht; seksuele voorkeur; of iemand zich mannelijk voelt of vrouwelijk; of iemand zich anders voelt dan het geslacht waar die persoon mee geboren is; handicap; …

Je kan op verschillende manier meewerken:

 • Je wordt vrijwilliger en sluit aan bij een van de netwerken. Je zal samen acties bedenken en uitwerken.  Stuur een mail naar GRIP voor meer informatie.  
 • Je kan je verhaal vertellen in scholen. Zo weten de leerlingen beter  wat het betekent om te leven met een handicap. Als mensen kennis maken met handicap, dan hebben ze minder vooroordelen. Stuur een mail naar GRIP voor meer informatie. 
 • Je wordt sympathisant. Dat betekent dat je achter onze visie en doelstellingen staat. Zo maken we duidelijk dat een grote groep mensen GRIP steunt. Stuur een mail naar GRIP om aan te sluiten als sympathisant.

Het bezoekadres van GRIP: Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek.

Klik op Hoe bereik je het kantoor?

Telefoonnummer 02/240 27 60

Email info@gripvzw.be

 

Verberg submenu