Logo Plopsaland"Veiligheid is belangrijk, maar we hebben ook rechten!"

GRIP vermoedt dat Plopsaland de wetgeving rond antidiscriminatie overtreedt. Een nieuw reglement sluit mensen met een handicap per definitie uit van een aantal attracties, waaronder de populaire Boomstammetjes. "Natuurlijk is veiligheid belangrijk," zegt GRIP-voorzitter Leon Verelst, "maar we hebben ook rechten die je niet zomaar met de voeten mag treden."

Bij voorbaat uitgesloten

GRIP bekeek het nieuwe reglement en vond het stuitend dat 4 attracties niet toegankelijk zijn voor mensen met een verstandelijke handicap. Personen met een lichamelijke beperking en blinden worden van 19 attracties bij voorbaat uitgesloten.

Afgetoetst?

GRIP belde parkmanager Wim Wauters met de vraag of hij weet had van de bestaande antidiscriminatiewetgeving. Hij beweerde dat hun reglement juridisch is afgetoetst. GRIP betwijfelt of hun conclusie dan wel klopt. De wetgeving stelt immers dat mensen met een handicap recht hebben om op gelijke basis gebruik te maken van diensten, indien nodig met redelijke aanpassingen. Een begeleider, zoals een ouder of assistent, is maar één voorbeeld van een mogelijk voldoende en redelijke aanpassing.

Individuele kwestie

"Of aanpassingen mogelijk en redelijk zijn, is een individuele kwestie," zegt Leon Verelst. "De wetgeving stelt heel duidelijk dat je de concrete persoon en de concrete situatie moet bekijken. Je kan dus niet zomaar hele groepen bij voorbaat uitsluiten met een algemeen reglement. Mensen met een handicap – of die handicap nu verstandelijk of lichamelijk is – zijn sowieso een heel diverse groep." Wim Wauters hanteert een ander uitgangspunt: "We kunnen ons onmogelijk richten op individuen, en hebben daarom een algemene regelgeving ingevoerd in al onze parken."

Klachten

GRIP hoopt dat de zaak grondig wordt uitgediept. Er zijn alvast een aantal klachten ingediend bij het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. "Ik begrijp de verontwaardiging bij die ouders," zegt Leon Verelst. "De wetgeving rond discriminatie moet grondig afgetoetst en nageleefd worden."

Meer informatie

 

gelijke kansen