Er is boeiend onderzoek naar de beeldvorming over personen met een handicap. Hieronder vind je een lijst van studies, boeken en blogs.

Media en burger: Tussen woord en daad

Maatschappelijke participatie van burgers is één van de centrale aandachtspunten van de Koning Boudewijnstichting. Via verschillende initiatieven tracht de Stichting een bijdrage te leveren aan een stimulering van de participatiegraad van de bevolking.

In deze publicatie stelt de Stichting de vraag of en op welke wijze de massamedia de maatschappelijke betrokkenheid van de burger kunnen stimuleren. De media vormen voor de burgers immers één van de belangrijkste bronnen van informatie en ontspanning.

De vraag stellen betekent niet noodzakelijk ze ook zelf beantwoorden. In het project 'Tussen woord en daad' wenst de Stichting een plaats te creëren waarin de beroepsmensen uit de media (journalisten, programmamakers, redactieverantwoordelijken, producers, ...) samen over deze vragen kunnen reflecteren en op zoek kunnen gaan naar bestaande interessante praktijken of zelf nieuwe wegen verkennen.

gelijke kansen