Redelijke aanpassing

  • Uitgangspunt: Redelijke aanpassingen nemen drempels weg, zodat je als persoon met een handicap kan deelnemen aan het maatschappelijke leven.
  • Redelijk of onredelijk? De persoon met een handicap moet zelf aangeven dat hij/zij de aanpassing wil. Als ze redelijk is, mag een organisatie of bedrijf ze niet weigeren.
  • Onderwijs en werk zijn belangrijke domeinen waarin je redelijke aanpassingen kan eisen.
  • Design for all: Hoe voorkom je dat mensen redelijke aanpassingen moeten vragen?
  • Wetten en literatuur
  • Interessante links

 

Op vrijdag 3 juli 2015 verdedigde Annelies D'Espallier haar doctoraat aan de KULeuven. Haar promotor en co-promotor zijn Stefan Sottiaux en André Baron Alen.

Op 11 april 2013 velde het Europees Hof van Justitie een arrest.  Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de Belgische arbeidswetgeving. Concreet laat het een werkgever niet toe om een werknemer die langdurig arbeidsongeschikt is (door een ongeval, een handicap of ziekte) te ontslaan zonder eerst redelijke aanpassingen te overwegen die een professionele re-integratie mogelijk maken.

Het Hof van Beroep in Gent heeft de eerdere uitspraak bevestigd: de Vlaamse Gemeenschap wordt veroordeeld voor discriminatie. Dove leerlingen in het gewone onderwijs krijgen maar 7 tolkuren per week. Dat is veel te weinig en komt dus neer op het weigeren van redelijke aanpassingen.

Lees meer

Dit is een standpuntnota die we voorstelden op woensdag 27 april 2011 in de commissie Hoger Onderwijs van de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). Deze standpuntennota werd ontwikkeld binnen het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid omdat we regelmatig horen van problemen rond stages vanuit het onderwijs. We schetsen in deze tekst de plaats van stages in het hoger (uitgebreid) en secundair onderwijs (kort). Daarnaast duiden we aan waar het grote knelpunt ligt bij de organisatie van stages en proberen een voorstel te formuleren om dit op te lossen.

Redelijke aanpassingen zijn aanpassingen om drempels weg te nemen voor personen met een handicap. Deze drempels maken een volwaardige deelname aan het maatschappelijke leven mogelijk. Gewoonlijk wordt anti-discriminatie gezien als het gelijk toepassen van dezelfde maatregel voor verschillende personen.

Als er sprake is van een redelijke aanpassing, gebeurt er altijd een afweging tussen twee belangrijke elementen.

Op de eerste plaats moet de persoon met een handicap of een chronische ziekte duidelijk aangeven dat hij/zij een redelijke aanpassing wil. Bedoeling is dat de persoon met een handicap of chronische ziekte kan aangeven welke ondersteuning hij/zij nodig heeft. Deze ondersteuning is noodzakelijk om goed te kunnen functioneren. En het is de persoon zelf die het beste weet welke aanpassingen zullen nuttig zijn in een bepaalde situatie.

Subcategorieën

Beleidsnota voor de administratie werkgelegenheidnota met betrekking tot werkgelegenheid.

gelijke kansen