19 februari 2017

Personen met een handicap botsen op tal van hindernissen die hen beletten om op een gelijke manier aan de arbeidsmarkt deel te nemen. Daarom hebben ze recht op redelijke aanpassingen. Unia gaf onlangs een goede brochure uit waar het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid ook aan meewerkte.

De brochure is bedoeld om het begrip ‘redelijke aanpassingen’ bekend te maken bij mensen met een handicap, maar ook bij werkgevers, vakbonden, jobcoaches, preventieadviseurs, bedrijfsartsen en andere tussenpersonen.redelijke aanpassingen op de werkplek UNIA

Redelijke aanpassingen is een begrip uit de anti-discriminatiewetgeving. Als je dieper wil graven in de wetteksten dan raadpleeg je redelijke aanpassingen in wettekst.

Unia en het Gebruikersoverleg Handicap, Chronische Ziekte en Arbeid ontvangen regelmatig meldingen van personen met een handicap die problemen hebben om redelijke aanpassingen op het werk te bekomen. Nochtans hebben ze daar recht op. Werkgevers zijn niet altijd op de hoogte van hun verplichtingen en weten niet altijd wat ze kunnen voorzien om mensen met een handicap in staat te stellen hun werk te doen.

Unia wil in de brochure aan de hand van concrete voorbeelden uitleggen wat de term 'redelijke aanpassingen' precies inhoudt.

Meer informatie:

-      Brochure Redelijke Aanpassingen op het werk

-      Binnenkort vind je op de website van Unia ook de brochure in gemakkelijke woorden (easy to read), in Vlaamse Gebarentaal en in audiodescriptie. 

gelijke kansen