VN verdrag

Mensen met een beperking zijn mensen met rechten, net als ieder ander. Om dit te verzekeren is er nu een mensenrechtenverdrag voor mensen met een beperking: het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).

Voor de actuele campagne rond het VN-Verdrag zie www.gelijkerechten.be

De tekst van het VN-Verdrag (VRPH):

De Verenigde Naties keurden het VRPH goed op 13 december 2006 en België ratificeerde (bekrachtigde) dit verdrag op 2 juli 2009. In 2011 verscheen het eerste Belgisch rapport over het VRPH. GRIP schreef een schaduwrapport. En het Comité voor de rechten van personen met een handicap heeft het initiële verslag van België onderzocht en in oktober 2014 een reeks slotopmerkingen en aanbevelingen aangenomen.

Dat is de algemene conclusie van het debat over Wonen van GRIP op 22 april. Dit was een activiteit op de REVA-beurs in Flanders Expo. Beleidsmakers, experten en ervaringsdeskundigen bespraken hoe personen met een handicap meer kansen kunnen krijgen om te wonen in de maatschappij.

foto debat wonen 22 april 2017

vanaf september 2017, met dank aan werkgeversorganisaties en vakbonden. Die hebben rechtgetrokken wat de federale regering niet belangrijk genoeg vond. Ondertussen is er wel 33 miljoen euro bespaard ten nadele van personen met een handicap die van zo'n uitkering leven.groep van 10

Op woensdag 25 en donderdag  26 januari 2017 organiseren DLA Piper en Mental Disability Advocacy Center (MDAC), in samenwerking met GRIP, een training voor advocaten en belangenverdedigers over het voeren van rechtszaken voor kinderen met een verstandelijke beperking.

 

 

12 december 2016 - Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap blaast op 13 december 2016 10 kaarsjes uit. Maar op die 10 jaar zijn de rechten van personen met een handicap er niet op vooruit gegaan, integendeel. GRIP ontdekte deze slechte evolutie door cijfers op te vragen bij de Vlaamse overheid.

vn verdrag

gelijke kansen