09 okt 2018
naar de website
Wachtlijsten PAB vier keer langer
... dan voor een voorziening. Dat is een van de trieste conclusies uit het Jaarverslag Jeugdhulp.
Ook praktijktest voor handicap
Het platform Praktijktesten Nu vraagt om praktijktesten in te voeren. Ook om discriminatie van personen met een handicap vast te stellen.
Is de overgangsmaatregel kleine types door alle scholen gekend?
Hoeveel ondersteuning kunnen scholen buitengewoon onderwijs bieden aan de kinderen met een (gemotiveerd) verslag kleine types en hun school voor gewoon onderwijs? GRIP ontvangt signalen van ouders dat scholen en CLB hun niet altijd een duidelijk antwoord geven.
Rapport onderwijsexperts
De laatste dagen hebben een aantal onderwijsexperts zich uitgesproken over het Vlaamse onderwijs. Minister Crevits kreeg een nipte voldoende voor inclusief onderwijs.
Aan de slag als zelfstandige met een handicap of chronische ziekte
Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid organiseert in samenwerking met het Vlaams Patiëntenplatform een gespreksavond.
Focusgroep onderzoekt hoe series zoals Tytgat Chocolat de kijk op personen met een beperking beïnvloeden
Een boeiende avond over beeldvorming (De Krook 18/09/2018) startte met volgende bedenking
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be