14 dec 2020
naar de website
GRIP bestaat 20 jaar. Maar wat denkt de Vlaming over handicap?
GRIP, de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap in Vlaanderen, is 14 december 2000 opgestart. Naar aanleiding van deze 20ste verjaardag onderzocht GRIP in samenwerking met het onderzoeksbureau Indiville de kijk op handicap. Hier brengen we een paar voorlopige resultaten, met commentaar van GRIP.
Aftrap Campagne 20 jaar Persoonlijke Assistentie
Voorzitter van GRIP Luc Demarez op 20-jarig bestaan van het PAB: "Persoonlijke assistentie is de weg naar vrijheid... maar nog te onbekend en onbemind"
Persoonlijke Assistentie 20 jaar: Dominiek en Lana
15 december 2000: Met het PAB-besluit opende de toenmalige Vlaamse Regering de weg naar vrijheid en inclusie. Dominiek: "Het was voor mij een openbaring."  
Inclusie in de Grondwet
Er is nood aan een grondwetswijziging om de rechten van personen met een handicap te waarborgen.
Discriminatie huurmarkt
Bij zoeken naar huurwoning wordt 36% van de rolstoelgebruikers in Antwerpen gediscrimineerd, wijst nieuw onderzoek met praktijktesten uit. "Kan toch niet dat dit onbestraft blijft?"
Studie: Inclusie in de Constitutie
«Art. 22ter. Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen. De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel waarborgen de bescherming van dat recht.»
Handicap, beperking, MMPP(S), arbeidshandicap, ontoeleidbaar, ... Wie raakt er nog wijs uit ?
Erik Samoy – Leuven - 2020
Webinar 'Tewerkstellingsondersteunende maatregelen'
Ministers laten veertigers, vijftigers en zestigers jaren in rusthuizen zitten.
Joke (40) en Herman (62) wonen in een woonzorgcentrum omdat ze op de wachtlijst staan voor een PVB. GRIP sprak met hen.
Liet Herman Brusselmans zijn haar knippen voor GRIP?
20 jaar GRIP in 2020. We duiken maandelijks in ons rijke archief en brengen voorbije campagnes en acties terug onder de aandacht. In 2009 lanceerde GRIP de campagne “Leven zonder keuzes, dat is pas een handicap”. De campagne benadrukte dat iedereen  graag eigen keuzes  maakt maar dat dit voor mensen met een handicap nog steeds niet evident is.
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be