17 jun 2022
naar de website
Draagt de wachtlijst bij aan ondraaglijk lijden?
Groot dossier in De Standaard met getuigenissen. Belang van ondersteuning voor wachtenden overduidelijk. 
Het Decreet Leersteun is nog niet voor morgen
Via de kranten hebben we vernomen dat het Decreet Leersteun, die het M-decreet zal vervangen, opnieuw met een jaar wordt opgeschoven.
Jaarverslag 2021
GRIP kijkt terug op het afgelopen jaar. Ook in 2021 zetten we in op thema's die belangrijk zijn voor personen met een handicap. 
1 uit de 1000
GRIP steunt de campagne die oproept om mensen met een handicap tewerk te stellen
Herbekijk hier het debat over 'echt werk' op REVA 2022
Beke en handicap: van de regen in de f(l)op
Wouter Beke breekt de toch al wankele basis voor het recht op ondersteuning verder af. Waar blijft scherpe kritiek en protest? (foto: www.sclera.be)
Verbetering in wachtlijst nog niet vast te stellen
Wordt de wachtlijst een beetje korter? Wat leren de cijfers ons? (foto: www.sclera.be)
Open bedankingsbrief voor minister Karine Lalieux
Lies Vanpeperstraete publiceerde een open bedankingsbrief voor minister Karine Lalieux (PS). Terecht!
Vooruitgangstraat 323, 1030 Brussel
T 02 / 214 27 60 • info@gripvzw.be