18 juli 2017 - Terwijl het lekker zomer is, blikken we al even vooruit naar de nazomer. Een van de hoogtepunten wordt zeker de Freedom Drive. Wees erbij op woensdag 27 september!freedomdrive

Freedom wat?

De Freedom Drive wordt georganiseerd door ENIL, het Europees Netwerk voor een Onafhankelijk Leven. Om de twee jaar komen honderden personen met een handicap uit verschillende landen van Europa samen om ervaringen en kennis te delen, actie te voeren en te feesten. Centraal staat het recht op een onafhankelijk leven en de weg naar vrijheid. Dit jaar gaat het door in Brussel, van 24 tot 28 september.

GRIP is een van de lidorganisaties van ENIL en draagt een steentje bij aan de organisatie en bekendmaking van de Freedom Drive.  

Kinderrechten

Dit jaar staat de Freedom Drive in het teken van het recht op een onafhankelijk leven voor kinderen met een handicap. Wat is er nodig opdat kinderen kunnen opgroeien in hun gezin, naar een gewone school gaan, vriendschappen aangaan, zich amuseren in sport en vrije tijd, eigen keuzes (leren) maken? 

Mars

Op woensdag 27 september stappen we van 10u tot 12.30u samen door Brussel in een Mars om op te komen voor deze kinderrechten. Van 14u tot 17u kan je deelnemen aan een conferentie over het thema. Die wordt geopend door Marianne Thyssen. Zij is Europees Commissaris voor Sociale Zaken. enil freedom drive

Op maandag 25 september zijn er uitwisselingen gepland tussen de deelnemers over allerlei thema's. Op dinsdag 26 september ontmoeten verschillende groepen deelnemers de europarlementairen van hun land, om aandacht te vragen voor het thema. 

Doe mee

Wil je deelnemen, blokkeer alvast de datum in je agenda, en houd onze website, nieuwsbrief en facebook in de gaten!

 

gelijke kansen