22 augustus 2017 - Er bereiken ons heel wat signalen dat veel scholen - in het gewoon en het buitengewoon onderwijs - niet klaar zijn om op 1 september van start te gaan met het nieuwe ondersteuningsmodel.

Afbeeldingsresultaat voor support education

 

Neemt het ondersteuningsmodel een valse start ?

Het is zo voorzien dat op 1 september alle leerlingen met specifieke onderwijsnoden en hun leerkrachten beroep kunnen doen op voldoende ondersteuning in het gewoon onderwijs. Daartoe is op 7 juni door het Vlaams parlement het licht op groen gezet voor een nieuw ondersteuningsmodel.

 

"Nog steeds grote vraagtekens hier."

GRIP legde de voorbije dagen zijn oor te luisteren bij ouders. Weten zij of er op 1 september ondersteuning zal zijn voor hun zoon of dochter? En hoeveel ondersteuning? Door wie?

We horen heel verschillende geluiden. Voor sommigen is het duidelijk, ze kijken 1 september met een gerust hart tegemoet:

" Voor onze dochter die naar het 6e leerjaar gaat, verandert er niets: 5u begeleiding van dezelfde ion-juf als de voorbije jaren."

"Bij ons blijft hetzelfde team dat ondersteunt maar er zijn nog geen concrete afspraken gemaakt over bijv. het naar aantal uren."

 

Andere ouders tasten nog in het duister:

"Voor onze dochter van 7 jaar weten we nog niets. Heel jammer, want het is het eerste jaar in deze school en hulp bij de voorbereiding was voor hen zeker ook welkom."

"Voor onze zoon met ASS is voor de 1e kleuterklas GON aangevraagd, of hij het krijgt, dat weet ik nog niet"

"Nog steeds een groot vraagteken hier."

"Onze zoon start het 6de middelbaar. Hij heeft Downsyndroom en kon de voorbije jaren beroep doen op ION-begeleiding. De school voor buitengewoon ondewijs zet dit niet verder en we weten dus niet wat er op 1 september aan ondersteuning zal zijn".

"In juni kregen wij van het CLB te horen dat onze zoon met ASS in aanmerking komt voor de nieuwe regeling. Maar hoe het nu precies geregeld zal worden en of zijn vorige GON-begeleidster mag terugkomen, dat weten we nog niet."

"Bij onze dochter werd na 2 jaar GON nu ook voor het 4de leerjaar ondersteuning aangevraagd voor dyspraxie en ADHD. Maar we hebben nog geen zicht hoe alles concreet zal verlopen of wie ondersteuning zal bieden."

"Er is ons gezegd dat ION niet meer bestaat en dat er een niewe regeling zal zijn. Maar de school weet nog niet wie of wat. Dus er zal niets zijn als zij opstart op 1 september".

Het is heel moeilijk om een totaalbeeld te krijgen. Er zijn zeker scholen die klaar staan. Een ex-GON-begeleidster vertrouwde ons toe: "Op heel wat plaatsen zijn de ondersteuningsteams nog niet samengesteld". En een CLB-medewerker die we contacteerden met een vraag over het ondersteuningsnetwerk reageerde bijna hopeloos: "Een vraag over het ondersteuningsmodel ? Maar mijnheer, ik heb 100 vragen over het ondersteuningsmodel. Ik heb het opgegeven."

 

Ondermaats onderwijsbeleid

Vanuit GRIP willen we zeker de scholen of de CLB's niet met de vinger wijzen. We hebben met lede ogen moeten aanzien hoe minister van onderwijs, Hilde Crevits, in het voorjaar een heel hobbelig parcours aflegde met dit dossier. Begin mei concludeerden we al dat de minister hoe dan ook te laat kwam (persbericht 10 mei).

Nochtans was het al van bij de goedkeuring van het M-decreet in 2014 duidelijk dat er meer middelen voor ondersteuning nodig waren en dat daartoe een nieuwe organisatievorm moest opgezet worden. Pas midden juni 2017 werd dan het nieuwe ondersteuningsmodel echt gelanceerd. Dat de opstart van het nieuwe schooljaar moeilijk zou lopen, dat was heel voorspelbaar.

GRIP pleit absoluut voor inclusief ondewijs. We betreuren dan ook deze ondermaatse aanpak van de minister van onderwijs. Dit neemt niet weg dat we een aantal pluspunten zien in het nieuwe ondersteuningsmodel. Maar dit nieuwe model had de minister veel vroeger moeten opzetten, zodat er ruimte was om het nieuwe schooljaar voor te bereiden. Een aantal pluspunten, maar ook wel een aantal pijnpunten. Zo stellen we vast dat ouders weinig medezeggenschap hebben en dat er geen aandacht uitgaat naar het tekort aan PAB-assistentie.

Voor meer info over het ondersteuningsmodel: lees het artikel Info nieuw ondersteuningsmodel 1 september 2017

Wat vindt GRIP van het ondersteuningsmodel ? Lees het artikel GRIP spreekt zich uit over het nieuwe ondersteuningsmodel

 

 

 

gelijke kansen