GRIP

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is een burgerrechtenorganisatie. We streven naar gelijke rechten én kansen voor iedereen. We richten ons in de eerste plaats tot een groep die in onze samenleving wordt achtergesteld: mensen met een handicap.

Visie

GRIP wil dat mensen met een beperking zelf kunnen beslissen wie ze zijn en wat ze met hun leven willen doen. We willen dat mensen 'grip' krijgen op hun eigen leven. We ijveren voor de middelen die hiervoor nodig zijn: voldoende en persoonsgebonden ondersteuning, een toegankelijke en inclusieve samenleving, correcte beeldvorming,... We streven naar een mentaliteit die handicap benadert vanuit de mensenrechten in plaats van een betuttelend zorgdenken.
Lees meer over onze visie.

Werking

De werking van GRIP situeert zich binnen drie zwaartepunten: mensenrechten, kwaliteit van leven en ervaringsdeskundigheid. We werken aan een erkenning en verbetering hiervan op twee fronten: door het beleid te beïnvloeden en de maatschappij te sensibiliseren.
Lees meer over de werking van GRIP.

GRIP doet niet aan persoonlijke dienstverlening. We hebben immers geen sociale of juridische dienst. Als je gediscrimineerd wordt, verwijzen we je graag door via onze Eerste Hulp Bij Ongelijke Behandeling.

Meerjarenplan

Het meerjarenplan zet de bakens uit voor de werking van GRIP. Het meerjarenplan 2016-2019 heeft als titel 'kom op voor inclusie'. GRIP wil werk maken van meer inclusie en gelijke rechten op het vlak van onderwijs, werk, inkomen, wonen en ondersteuning. Zie verder

 

Geschiedenis

In 1999 ontstond een expertencommissie van 30 ervaringsdeskundigen. Zij pleitten voor een onafhankelijk adviesorgaan onder Gelijke Kansen, in plaats van onder Welzijn. Op 14 december 2000 werd het "Huis voor gelijke kansen en rechten voor personen met een handicap" opgericht. Twee jaar later veranderde de naam in GRIP.
Lees meer over de geschiedenis van GRIP.

Vergis je niet: als je GRIP wil liken op facebook, kies dan voor GRIP Kom op voor inclusie, en niet voor GRIP gelijke rechten. Die laatste is een oud profiel waar niets meer op gepost wordt. 

24/01/2017 - Persbericht GRIP: Minister Crevits zet een rem op inclusief onderwijs.

Afbeeldingsresultaat voor hilde crevits onderwijs

23 januari 2017 Wat deed GRIP zoal in 2016? Heel veel... We zetten 10 dingen in beeld.

In de commentaren die gisteren (vrijdag 13 januari) verschenen op de hervorming van het secundair onderwijs, dook opeens een verwijzing op naar het M-decreet en inclusief onderwijs. Raymonda Verdyck van GO! verklaart: ‘de inclusie, waar we via het M-decreet op inzetten, wordt niet doorgetrokken door buitengewoon secundair onderwijs apart te houden.' Dit bevestigt wat we de voorbije dagen vanuit GRIP ook konden vaststellen.Er is een hefboom nodig voor inclusief onderwijs, maar de minister plaatst nu een slagboom.

slagboom

GRIP wil meer bewustwording creëren over gelijke rechten, gelijke kansen en inclusie. Heel belangrijk daarvoor is dat we steeds meer mensen kunnen bereiken met onze informatie. U kunt ons helpen! 

campagne

gelijke kansen