2020: een terugblik

2020: een terugblik

Onze ambitie om werk te maken van gelijke kansen en gelijke rechten voor personen met een handicap nam in 2020 niet af. Door de gezondheidscrisis moesten we wel keer op keer onze planning aanpassen. 

GRIP in vogelvlucht: de 10 centrale acties

  • GRIP bestaat 20 jaar. Het geplande medewerkersfeest en het inclusiecongres moesten worden uitgesteld naar 2021.
  • In samenwerking met het onderzoeksbureau Indiville werden in november 1000 Vlamingen bevraagd over hun kijk op handicap. In december kwamen we naar buiten met de eerste resultaten.
  • Het aangekondigde begeleidingsdecreet binnen onderwijs veranderde van naam in Decreet Leersteun en werd ook verschoven naar 2021. GRIP betreurt het tekort aan betrokkenheid van ouders en belangenverenigingen bij deze belangrijke beleidsontwikkeling.
  • We gaven een 4de bundel uit in de reeks #inclusie, deze keer over inclusief werk.
  • We volgden op hoe maatregelen tijdens de coronapandemie een effect hadden op personen met een handicap en bezorgden de betrokken overheden onze signalen en voorstellen.
  • De uitgave van ons 2de schaduwrapport verschoof naar een latere datum omdat de werkzaamheden van het VN-comité vertraging opliepen.
  • Aan de hand van de film ‘Defiant lives’ sensibiliseren we over de rechten van personen met een handicap en leven in de maatschappij. Door corona konden er slechts 2 voorstellingen doorgaan.
  • We deden een inbreng voor de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT, op basis van onze standpuntnota van 2019. We zijn tevreden dat ons voorstel rond het streefcijfer schermzichtbaarheid werd opgenomen.
  • Het opstarten van een netwerk juridisch activisme werd met een jaar uitgesteld.
  • Ook het uitwerken van een nieuw meerjarenplan liep vertraging op. Het nieuwe meerjarenplan zal pas in 2022 kunnen opstarten.

 

Verberg submenu