Voorstelling GRIP

Toon submenu

Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten.

Tekstversie van het filmpje: https://bit.ly/3qzxO7P

 

Voorstelling GRIP in eenvoudig te lezen taal

 

Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap (GRIP) is de mensenrechtenorganisatie van en voor personen met een handicap. We streven naar gelijke rechten en gelijke kansen en komen op voor een inclusieve samenleving.

GRIP komt op voor inclusie.

GRIP wil inclusie realiseren op verschillende levensdomeinen. We versterken het recht op inclusief onderwijs. We komen op voor betaald werk, voldoende inkomen en een toegankelijke en betaalbare woning. We versterken het recht op voldoende ondersteuning en zelfbeschikking daarbij.

 

Het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap is ons uitgangspunt.

GRIP is een organisatie van personen met een handicap. Ervaringsdeskundigen staan aan het roer van onze organisatie.

Het gaat bij GRIP om gelijke rechten voor iedere persoon met een handicap. Dit wil zeggen dat we het niet hebben over een groep of over bepaalde groepen, maar over individuen, mensen met gelijke rechten. GRIP is dan ook handicap-overstijgend – de organisatie overstijgt de verschillende vormen van handicap en richt zich nog verder naar diversiteit en mensenrechten.

GRIP richt zich in de eerste plaats op het regionale – Vlaamse – beleidsniveau.

Lees ook: beleidsplan GRIP 22|26

 

Verberg submenu